Ontslagvergoedingen: 5 dingen die je moet weten

indemnite de licenciement
Heeft je werkgever je arbeidsovereenkomst beëindigd? Dan kun je misschien aanspraak maken op vergoedingen. Deze zijn bedoeld om de gevolgen van je ontslag te compenseren: het feit dat je van de ene op de andere dag geen salaris meer ontvangt. Welke vergoedingen kun je ontvangen? We leggen je alle gevallen en mogelijke stappen uit om vergoedingen te krijgen.

Een juridische vraag?

Inhoudsopgave

In welke gevallen kan een ontslagvergoeding aan je worden uitbetaald? 

In het geval dat je werkgever je onmiddellijk (zonder vooropzeg) ontslaat of met een onvoldoende opzegtermijn, kun je een ontslagvergoeding krijgen, ook wel compensatievergoeding voor de opzegtermijn genoemd.

Hoe wordt deze vergoeding berekend?

De twee criteria die het mogelijk maken om de bedragen te berekenen waarop je aanspraak kunt maken, zijn altijd je salaris en je anciënniteit bij het bedrijf dat je in dienst heeft.

Deze criteria maken het mogelijk om de duur van de opzegtermijn te bepalen, die op haar beurt het bedrag van de ontslagvergoeding bepaalt.

In feite komt de opzegvergoeding overeen met het bedrag aan salaris dat je zou hebben moeten ontvangen tijdens de opzegtermijn. Deze vergoeding gaat ook gepaard met de voordelen die je normaal gesproken bovenop je salaris ontvangt.

Opgelet: Je zult geen ontslagvergoeding ontvangen als de beëindiging plaatsvindt wegens ernstige fout.

Vergoeding voor economisch ontslag

Je bent misschien ontslagen om economische redenen, zoals bijvoorbeeld een sluiting van het bedrijf. Ook hier kun je aanspraak maken op ontslagvergoedingen. Deze zullen worden berekend op basis van je salaris en je anciënniteit. 

Vergoeding voor onrechtmatig ontslag

Een onjuiste reden of het ontbreken van een reden maakt het ontslag onrechtmatig. 

Na een gerechtelijke procedure kan de rechter je werkgever bevelen je een vergoeding gelijk aan ten minste 6 maanden salaris te betalen, als je ontslag daadwerkelijk onrechtmatig is.

In dit verband is het ook belangrijk op te merken dat als je werkgever weigert je de reden van je ontslag mee te delen, je aanspraak kunt maken op een vergoeding die overeenkomt met twee weken salaris.

Ontslagvergoeding voor ongeschiktheid

Je werkgever heeft je ontslagen om specifieke redenen: je kunt je beroepsactiviteit niet voortzetten om medische redenen. 

Daarom kun je geen aanspraak maken op ontslagvergoedingen voor ongeschiktheid. 

Je kunt echter blijven profiteren van de voordelen van de ziekenfonds, en je moet een re-integratietraject volgen dat is opgezet door de bedrijfsarts, de arts van het ziekenfonds en je behandelende arts.

Heb je vragen?

Als je nog vragen hebt, aarzel dan niet om binnen 24 uur een consult te reserveren met een advocaat vanaf € 29. Vul daarvoor gewoon dit formulier in op onze homepage.

Je kunt ook al uw vragen stellen aan Mylittlelawyer, een kunstmatige intelligentie die gespecialiseerd is in Belgisch recht en die we hebben ontworpen zodat je binnen enkele seconden gratis antwoorden op je juridische vragen kunt krijgen!

Een juridische vraag?