Opzegging van de handelshuurovereenkomst: 3 manieren om te handelen voor de huurder

résiliation du bail
De handelshuurovereenkomst in België is een sterk gereguleerd contract. Het wordt meestal gesloten voor een minimale bepaalde duur van 9 jaar, verdeeld in 3 periodes van 3 jaar, triennaten genoemd. Als aan het einde van het 3e triennat geen correcte verlenging van het contract is gedaan en de commerciële huurder nog steeds de ruimtes bezet, zal de handelshuurovereenkomst worden verlengd tot een huurovereenkomst voor onbepaalde duur.

De huurder heeft enige speelruimte in termen van eenzijdige beëindiging, en dit hangt af van of het contract is gesloten voor een bepaalde duur of dat het is verlengd voor onbepaalde duur. Er zijn 3 manieren om de handelshuurovereenkomst door de huurder in België te beëindigen.

Een juridische vraag?

Inhoudsopgave

De opzegging van de handelshuurovereenkomst door de huurder zoals voorzien in de wet

In België heeft de huurder het recht om de beëindiging van de handelshuurovereenkomst te vragen aan zijn verhuurder aan het einde van een triennat. Hiervoor moet een opzegtermijn van 6 maanden in acht worden genomen vóór de einddatum van het triennat waarop je de huur wilt beëindigen. Deze opzegging moet worden verzonden per aangetekende brief bij de post, of door een gerechtsdeurwaarder.

Als de huurder een handelshuurovereenkomst voor onbepaalde duur wil beëindigen, hoeft hij slechts een opzegtermijn van één maand in acht te nemen, die hij zal versturen per aangetekende brief of door een gerechtsdeurwaarder.

De opzegging van de handelshuurovereenkomst door de huurder zoals voorzien in het contract

De huurder en de commerciële verhuurder kunnen bij het sluiten van het contract bepalingen opstellen voor de opzegging door de huurder. Het is bijvoorbeeld mogelijk om te voorzien dat de huurder niet hoeft te wachten tot het einde van een triennat om de beëindiging van het contract te verkrijgen.

Bij het opstellen van dit soort clausule kan de verhuurder geneigd zijn om een clausule vast te leggen waarin staat dat in geval van opzegging door de huurder, een schadevergoeding verschuldigd zal zijn.

De opzegging van de handelshuurovereenkomst in onderling overleg tussen de partijen.

De huurder en de commerciële verhuurder kunnen op elk moment overeenkomen om het contract te beëindigen. Ze moeten dan de voorwaarden van deze beëindiging vastleggen, bijvoorbeeld door de datum te specificeren waarop de huurder de ruimtes zal verlaten, of het bedrag van de schadevergoeding die aan de verhuurder moet worden betaald om de beëindiging van de huur vóór het einde ervan te compenseren.

Deze overeenkomst moet worden vastgelegd in een notariële akte of een rechterlijke beslissing. Als de overeenkomst niet wordt vastgelegd in een notariële akte of rechterlijke beslissing, kan de huurder vragen om deze overeenkomst te annuleren en dus de handelshuurovereenkomst voort te zetten.

Heb je vragen?

Als je nog vragen hebt, aarzel dan niet om binnen 24 uur een consult te reserveren met een advocaat vanaf € 29. Vul daarvoor gewoon dit formulier in op onze homepage.

Je kunt ook al uw vragen stellen aan Mylittlelawyer, een kunstmatige intelligentie die gespecialiseerd is in Belgisch recht en die we hebben ontworpen zodat je binnen enkele seconden gratis antwoorden op je juridische vragen kunt krijgen!

Een juridische vraag?