Ontslagtermijn bij ontslag: welke termijnen, voor wie?

préavis de démission
Wanneer je wenst af te treden, moet je een opzegtermijn in acht nemen voordat je kunt vertrekken. Hoe kom je te weten welke termijn je moet respecteren? We tonen je hoe je de termijn van opzeg kunt berekenen.

Een juridische vraag?

Inhoudsopgave

Criteria voor het bepalen van de duur van de opzegtermijn

Het belangrijkste criterium dat wordt gebruikt om de duur van de opzegtermijn te bepalen, is de anciënniteit van de werknemer binnen het bedrijf.

Je moet ook kijken naar de startdatum van je contract: de toepasselijke regels zijn niet hetzelfde of het contract is begonnen voor of na 1ste januari 2014.

Belangrijk: Weet dat de opzegtermijn nooit minder dan een week of meer dan 13 weken kan bedragen, ongeacht je anciënniteit in het bedrijf, vanaf het moment dat je bent begonnen te werken vanaf 1ste januari 2014.

Start van het contract na 1ste januari 2014

Hier is een tabel met betrekking tot de opzegtermijnen die gerespecteerd moeten worden bij ontslag voor een baan die begonnen is na 1ste januari 2014:

Anciënniteit van de werknemer in het bedrijfDuur van de opzegtermijn bij ontslag, in weken
Tussen 0 en 3 maanden1
Tussen 3 en 6 maanden2
Tussen 6 en 12 maanden3
Tussen 12 en 18 maanden4
Tussen 18 en 24 maanden5
Tussen 2 en 4 jaar6
Tussen 4 en 5 jaar7
Tussen 5 en 6 jaar9
Tussen 6 en 7 jaar10
Tussen 7 en 8 jaar12
Meer dan 8 jaar13

Laten we een voorbeeld nemen.

Ik ben begonnen te werken bij een bedrijf op 4 juni 2018. Ik informeer mijn werkgever over mijn intentie om op 15 april 2019 ontslag te nemen. Mijn anciënniteit in het bedrijf valt binnen de periode van 6 tot 12 maanden, en aangezien ik begonnen ben te werken na 1 januari 2014, moet ik een opzegtermijn van 3 weken in acht nemen.er janvier 2014, je vais de voir respecter un délai de préavis de 3 semaines.

Start van het contract voor 1ste januari 2014

Nu moeten we het geval bekijken waarin men begonnen is te werken vóór 1ste januari 2014.

Let op: Er zijn verschillende scenario's om de duur van de opzegtermijn te berekenen voor arbeidsovereenkomsten die zijn begonnen vóór 1ste januari 2014, vooral als de werknemer een arbeider in de particuliere sector is, een arbeider in de publieke sector of een werknemer.

Berekening van de duur van de opzegtermijn

Eerst berekenen we de duur van de opzegtermijn alsof het ontslag plaatsvindt op 31 december 2013.

🡪 Voor ARBEIDERS in de PRIVATE SECTOR wiens arbeidsovereenkomst is begonnen vóór 1 januari 2014er janvier 2014

Eerst moet je controleren of er een sectoriële koninklijk besluit is dat een opzegtermijn voor jouw situatie vaststelt.

Bij gebrek aan een sectorieel koninklijk besluit, moet een opzegtermijn van 14 dagen worden toegepast als de anciënniteit tussen 0 en 20 jaar ligt. Als de anciënniteit meer dan 20 jaar bedraagt, moet een opzegtermijn van 28 dagen worden gerespecteerd.

🡪 Voor ARBEIDERS in de PUBLIEKE SECTOR wiens arbeidsovereenkomst is begonnen vóór 1 januari 2014er janvier 2014 

De opzegtermijn is 14 dagen voor anciënniteit tussen 0 en 20 jaar.

Als de anciënniteit meer dan 20 jaar bedraagt, moet een opzegtermijn van 28 dagen worden gerespecteerd.

🡪 Voor BEDIENDEN wiens arbeidsovereenkomst is begonnen vóór 1 januari 2014er janvier 2014

Hier hangt de berekening van de opzegtermijn niet alleen af van de anciënniteit, maar ook van het bruto jaarloon. 

Bruto jaarloon op 31/12/2013Anciënniteit van de werknemerOpzegtermijn
Minder dan 32.254 euro< 5 jaar1,5 maand
> 5 jaar3 maanden

Tussen 32 254 euros en 64 508 euro
< 5 jaar1,5 maand
Tussen 5 en 10 jaar3 maanden
> 10 jaar4,5 maanden

Meer dan 64 508 euro
< 5 jaar1,5 maand
Tussen 5 en 10 jaar3 maanden
Tussen 10 en 15 jaar4,5 maanden
> 15 jaar6 maanden

Daarna berekenen we de opzegtermijn alsof het arbeidscontract was begonnen op 1 januari 2014 en eindigde op de datum waarop je daadwerkelijk ontslag neemt.er janvier 2014 et qu’il se terminait à la date à laquelle vous démissionnez réellement. 

Deze berekening is gelijk aan degene die wordt uitgevoerd wanneer de werknemer is begonnen te werken na 1 januari 2014. Daarom moet je verwijzen naar de eerste tabel.er janvier 2014. Ainsi, il faut se référer au premier tableau. 

Tot slot hoef je alleen de twee verkregen opzegtermijnperiodes op te tellen ; degene voorafgaand aan 1 januari 2014 en degene na die datum.

Het verkregen resultaat komt overeen met de opzegtermijn voor de werknemer die begonnen is te werken vóór 1ste januari 2014 en die na die datum ontslag heeft genomen.

Laten we deze theorie illustreren aan de hand van een voorbeeld. Ik ben sinds 10 juni 2013 in dienst bij een bedrijf. Ik ontvang een jaarlijks salaris van 44.560 euro. Op 9 mei 2018 deel ik mijn wens om ontslag te nemen mee aan mijn werkgever. 

Voor de periode vóór 2014 is de opzegtermijn 1,5 maand. Voor de periode na 1 januari 2014 is de opzegtermijn 7 weken. 

Dus, de opzegtermijn die gerespecteerd moet worden is 1,5 maand en 7 weken. 

Goed te weten 

Het is niet nodig om maanden naar weken om te rekenen of weken naar maanden om de opzegtermijn uit te drukken. Het is volkomen mogelijk om bijvoorbeeld te zeggen, 2 maanden en 6 weken.

Er zijn gevallen waarin de werknemer geen opzegtermijn hoeft te respecteren. Dit zijn situaties waarin de werkgever zich schuldig heeft gemaakt aan een ernstige fout.

Wat gebeurt er als ik de opzegtermijn niet respecteer?

Als de werknemer besluit te stoppen met werken voordat de opzegtermijn is verstreken, stemt hij ermee in om zijn werkgever een vergoeding te betalen die gelijk is aan het bedrag dat hij zou hebben ontvangen aan salaris gedurende de niet-uitgevoerde periode van de opzegtermijn.

Heb je vragen?

Als je nog vragen hebt, aarzel dan niet om binnen 24 uur een consult te reserveren met een advocaat vanaf € 29. Vul daarvoor gewoon dit formulier in op onze homepage.

Je kunt ook al uw vragen stellen aan Mylittlelawyer, een kunstmatige intelligentie die gespecialiseerd is in Belgisch recht en die we hebben ontworpen zodat je binnen enkele seconden gratis antwoorden op je juridische vragen kunt krijgen!

Een juridische vraag?