Pesterij op school: Wat zegt de wet en wat te doen als je kind slachtoffer is?

Meer dan één op de tien leerlingen is slachtoffer van pesterij op school. In dit artikel zullen we ontdekken welke juridische regels van toepassing zijn om dit fenomeen te bestrijden en welke maatregelen er genomen kunnen worden om slachtoffers te beschermen.

Een juridische vraag?

Inhoudsopgave

Pesterij op school: wat is het?

De pesterij op school wordt gedefinieerd als een herhaaldelijke en systematische houding die tot doel heeft een persoon of een groep mensen schade toe te brengen.

Het kan verschillende vormen aannemen, zoals plagen, bedreigingen, fysiek geweld of geruchten. In België zijn de wetten tegen pesterij op school streng en voorzien ze in straffen voor de daders van deze handelingen.

In België verbiedt de wet op gelijke kansen elke vorm van discriminatie. Dit omvat pesterij op school op basis van afkomst, geslacht, religie, seksuele geaardheid, enzovoort. Deze wet voorziet in straffen voor de daders en heeft als doel de slachtoffers te beschermen.

Pesterij op school: kunnen pestkoppen gestraft worden?

De moeilijkheid bij gevallen van pesterij op school is meestal dat de daders minderjarig zijn, en dus moeilijker strafbaar zijn dan in gevallen van niet-schoolgerelateerd pesten.

Het Belgische strafrecht voorziet in strafrechtelijke sancties voor de handelingen van geweld gepleegd binnen een schoolinstelling.

Dit omvat fysiek geweld, bedreigingen en aanvallen gepleegd door een leerling tegen een andere leerling of tegen een personeelslid van de instelling. 

De straffen voor deze handelingen kunnen variëren tot een gevangenisstraf.

Het is belangrijk op te merken dat deze straffen niet alleen van toepassing zijn op fysiek geweld, maar ook op mentaal geweld, zoals plagen, geruchten en discriminatie. 

Als deze handelingen herhaaldelijk zijn en als doel hebben een persoon of een groep mensen schade toe te brengen, kunnen ze worden beschouwd als gewelddaden en dus worden vervolgd volgens het strafrecht.

Tot slot is het belangrijk op te merken dat de daders van deze handelingen ook kunnen worden vervolgd voor andere overtredingen, zoals schending van de privacy, aantasting van de fysieke of mentale integriteit, of het aanzetten tot haat op basis van ras of religie.

Pesterij op school: welke verantwoordelijkheid heeft de school?

In België hebben de scholen een belangrijke verantwoordelijkheid in de strijd tegen pesterij op school. Ze zijn verplicht maatregelen te nemen om deze handelingen te voorkomen en te bestrijden, en om de slachtoffers te beschermen.

Allereerst hebben scholen de verplichting om middelen in te zetten om pesterij op school te voorkomen en te bestrijden. Dit kan het opzetten van een luisterdienst, informatiecampagnes, bewustmakingssessies, enzovoort omvatten.

Daarnaast moeten de scholen actie ondernemen wanneer een geval van pesterij op school wordt gemeld, om het slachtoffer te beschermen en het pesten te stoppen.

Deze maatregelen kunnen onder andere het opstellen van een actieplan, het aanbieden van begeleiding aan het slachtoffer en het uitvoeren van een intern onderzoek omvatten.

Tot slot is het belangrijk op te merken dat scholen aansprakelijk kunnen worden gesteld voor het niet nakomen van hun verplichting om te beschermen in geval van een schending van hun verplichting tot preventie en bescherming tegen pesterij op school.

Mijn kind is slachtoffer van pesterij op school: wat moet ik doen?

Als een ouder ontdekt dat zijn kind slachtoffer is van pesterij op school, zijn er verschillende acties die kunnen worden ondernomen om het kind te beschermen en deze handelingen te stoppen.

Allereerst is het belangrijk om de pesterij te melden aan de schoolinstelling. De ouder kan dit aan de klasleraar of de directeur van de school laten weten.

De school is verplicht maatregelen te nemen om het kind te beschermen en het pesten te stoppen.

Daarnaast kan de ouder ook melding maken van de feiten bij de politie of justitie als de handelingen van het pesten van criminele aard zijn (fysiek geweld, bedreigingen, discriminatie...).

Het is ook mogelijk om contact op te nemen met organisaties of verenigingen die zich bezighouden met de bestrijding van pesterij op school. Deze organisaties kunnen advies en ondersteuning bieden aan ouders en kinderen die slachtoffer zijn van pesterij.

Tot slot is het belangrijk om het kind dat slachtoffer is van pesterij te ondersteunen en te begeleiden, naar hem/haar te luisteren en te helpen deze moeilijke periode te overwinnen. Het is belangrijk om hem/haar aan te moedigen om naar school te blijven gaan en zijn/haar sociale activiteiten voort te zetten, ondanks de moeilijkheden.

Heb je vragen?

Als je nog vragen hebt, aarzel dan niet om binnen 24 uur een consult te reserveren met een advocaat vanaf € 29. Vul daarvoor gewoon dit formulier in op onze homepage.

Je kunt ook al uw vragen stellen aan Mylittlelawyer, een kunstmatige intelligentie die gespecialiseerd is in Belgisch recht en die we hebben ontworpen zodat je binnen enkele seconden gratis antwoorden op je juridische vragen kunt krijgen!

Een juridische vraag?