Pesterijen: hoe er een einde aan maken.

harcèlement moral
Pesterijen op het werk, op school, online, in relaties: helaas is pesterijen iets wat overal kan voorkomen. Wanneer wordt het beschouwd als pesterijen volgens de wet? Hoe wordt het bestraft? Wat moet je doen als je slachtoffer bent? Hier is alles wat je moet weten over pesterijen.

Een juridische vraag?

Inhoudsopgave

Pesterijen volgens de wet

De Belgische wet maakt onderscheid tussen pesterijen op het werk (strenger gestraft) en pesterijen in andere situaties. Hoe dan ook, om pesterijen te karakteriseren, zijn er 3 voorwaarden:

1. Herhaaldelijk en schadelijk gedrag: Het is mogelijk om op elke mogelijke manier aan te tonen dat het pestgedrag waaronder u lijdt, herhaaldelijk en schadelijk is. Het feit dat het gedrag herhaaldelijk is, betekent echter niet dat het pestgedrag gedurende een bepaalde minimumperiode moet hebben geduurd om erkend te worden. Of het gedrag nu al 10 jaar of 1 maand aanhoudt, het kan nog steeds als herhaaldelijk worden beschouwd.

Aangezien het op elke mogelijke manier kan worden bewezen, kunt u bijvoorbeeld tastbare bewijzen aanvoeren, zoals brieven of e-mails van de persoon die beschuldigd wordt van pesterijen, waaruit blijkt dat deze communicatie herhaaldelijk heeft plaatsgevonden. Het is ook mogelijk om het te bewijzen door getuigenverklaringen.

2. Het gedrag moet de gemoedsrust van het slachtoffer schaden: Pestgedrag kan gevolgen hebben voor zowel de mentale als fysieke gezondheid van het slachtoffer: angst, hoge bloeddruk, nervositeit, gevoel van onveiligheid, of zelfs depressie in ernstige gevallen. De schade aan de gemoedsrust van het slachtoffer kan zich op verschillende manieren manifesteren.

Om de schade aan de gemoedsrust van het slachtoffer te bewijzen, kan men zich baseren op een reeks aanwijzingen die veranderingen in het gedrag van het slachtoffer aantonen, getuigenissen van naasten, of zelfs medische of psychologische rapporten die een verband aantonen tussen het gedrag in kwestie en het welzijn of de fysieke problemen van het slachtoffer. 

3. De persoon die beschuldigd wordt van pesterijen moet weten dat zijn handelingen schade toebrengen aan het slachtoffer: Deze voorwaarde kan moeilijk te bewijzen zijn. Hoe maak je het onderscheid tussen een onhandige pester en een kwaadwillende pester?

Als je deze persoon al hebt gevraagd om te stoppen met gedrag dat schadelijk is voor je gemoedsrust, maar ze hebben hier geen gehoor aan gegeven, dan kan dat een goed begin van bewijs vormen. 

Als het gedrag aan deze drie elementen voldoet, dan heb je te maken met een geval van pestgedrag. Als je weet dat deze drie voorwaarden zijn vervuld, maar je bent niet zeker of je ze allemaal kunt bewijzen, dan kun jeeen gespecialiseerde advocaat raadplegen die je kan informeren en helpen.

Hoe wordt pestgedrag bestraft?

De straffen die worden opgelegd bij pestgedrag hangen af van of het gedrag plaatsvindt op het werk of daarbuiten.

Als pestgedrag plaatsvindt op het werk: zijn de opgelegde straffen strenger:

  • Een gevangenisstraf van 6 maanden tot 3 jaar.
  • Strafboete van 600 tot 6000 euro.
  • Administratieve boete van 300 tot 3000 euro.
  • Vergoeding van schadevergoeding afhankelijk van de ernst van de feiten.

Als pestgedrag plaatsvindt buiten het werk: zijn de opgelegde straffen minder streng:

  • Een gevangenisstraf van 15 dagen tot 2 jaar.
  • Boete van 50 tot 300 euro.
  • Vergoeding van schadevergoeding afhankelijk van de ernst van de feiten.

Het is ook belangrijk om te weten dat de rechter kan beslissen om slechts één van deze straffen toe te passen, of allemaal tegelijk: dit hangt allemaal af van de ernst van de feiten en de schade die het slachtoffer heeft geleden.

Het minimum van deze straffen moet worden verdubbeld als blijkt dat het slachtoffer van pesterijen is lastiggevallen vanwege zijn/haar huidskleur, nationaliteit, seksuele geaardheid, geslacht, politieke, syndicale of religieuze overtuigingen, taal of handicap.

Wat te doen als men slachtoffer is van pestgedrag?

Pestgedrag is een misdrijf. Het kan dus niet worden opgelost met een eenvoudige bemiddeling. Om het door de justitie te laten behandelen, moet u een klacht indienen.

In sommige situaties is het mogelijk om andere manieren te proberen om het geschil op te lossen:

  • Als het pestgedrag plaatsvindt op het werk: Voordat u een klacht indient, kunt u, afhankelijk van de grootte van het bedrijf, zich wenden tot interne organen van het bedrijf. Als uw bedrijf een personeelsdienst heeft of een preventieadviseur die als bemiddelaar kan optreden. Als deze stappen niet tot een oplossing leiden of als uw bedrijf niet over deze diensten beschikt, is het raadzaam om naar de bevoegde rechtbanken te stappen.
  • Als het pestgedrag plaatsvindt op school: pesten op school is een bijzondere vorm van pestgedrag, gezien de belangrijke rol van de onderwijsinstelling. Het is daarom in de eerste plaats aan verantwoordelijke volwassenen om zich te wenden tot de schoolleiding en te vragen om de nodige maatregelen te nemen om het pestgedrag te stoppen. Zelfs in geval van pesten op school is het mogelijk om een klacht in te dienen, ongeacht of de beschuldigde minderjarig is of niet (hoewel de procedure wel iets anders kan zijn).

Als u slachtoffer bent van pesten op school, aarzel dan niet om contact op te nemen met 103, het gratis nummer voor minderjarige slachtoffers van pesten op school.

Goed om te weten: Sinds 2016 is het ook mogelijk om iemand te vervolgen voor pestgedrag, zelfs als het slachtoffer geen klacht heeft ingediend. Het is ook mogelijk voor naasten van het slachtoffer om een klacht in te dienen tegen de beschuldigde.

Heb je vragen?

Als je nog vragen hebt, aarzel dan niet om binnen 24 uur een consult te reserveren met een advocaat vanaf € 29. Vul daarvoor gewoon dit formulier in op onze homepage.

Je kunt ook al uw vragen stellen aan Mylittlelawyer, een kunstmatige intelligentie die gespecialiseerd is in Belgisch recht en die we hebben ontworpen zodat je binnen enkele seconden gratis antwoorden op je juridische vragen kunt krijgen!

Een juridische vraag?