Politierechtbank: 10 dingen die je moet weten om je rechten te begrijpen

Tribunal de police
Je wordt voor de eerste keer opgeroepen voor de Politierechtbank en je wilt er meer over weten? Hier zijn de antwoorden op de vragen die je had over de Politierechtbank in België.

Een juridische vraag?

Inhoudsopgave

Welke geschillen worden voorgelegd aan de Politierechtbank?

De Politierechtbank, als eerste instantie, oordeelt over overtredingen (lichte overtredingen) en verkeersovertredingen.

Wie zetelt er in de Politierechtbank?

Een enkele rechter zetelt tijdens de zitting van de Politierechtbank. Deze rechter wordt bijgestaan door een griffier.

Bij strafzaken is het openbaar ministerie aanwezig tijdens de zitting. Deze wordt vertegenwoordigd door de procureur des Konings, afdelingsprocurators, eerste substituten en substituten. Samen vormen zij het parket van de procureur des Konings.

Welke Politierechtbank is bevoegd om mijn zaak te behandelen?

De bevoegde rechtbank om een zaak te behandelen kan die zijn van de plaats van de overtreding, de woonplaats van de beklaagde, of de plaats waar de beklaagde werd aangetroffen. 

Indien het om een rechtspersoon gaat (bijvoorbeeld een BV), wordt de bevoegde rechtbank bepaald op basis van de plaats van de maatschappelijke zetel of de plaats van exploitatie van de rechtspersoon. 

Moet ik me laten bijstaan door een advocaat?

Het is niet verplicht om je te laten bijstaan door een advocaat tijdens een procedure voor de Politierechtbank. Desondanks wordt deze begeleiding sterk aangeraden om je optimaal te verdedigen, maar ook om je te adviseren en gerust te stellen. Niets is zo waardevol als professionele juridische ondersteuning bij geschillen!

Wie betaalt de gerechtskosten?

De kosten, dat wil zeggen de bedragen die verband houden met het inschrijven op de rol, de dagvaarding of de deskundigenonderzoeken, zijn ten laste van de verliezende partij. De verliezende partij kan ook verplicht zijn om een procedurevergoeding te betalen, een vastgesteld bedrag dat wettelijk is vastgelegd en gedeeltelijk bedoeld is om de honoraria van de advocaat van de winnende partij te vergoeden.

Wat zijn de "extra décimes"?

Wanneer je een overtreding begaat, zul je veroordeeld worden tot het betalen van een boete. Het bedrag daarvan is belangrijk om te begrijpen. Bijvoorbeeld, de rechter kan je veroordelen tot het betalen van 100 euro. Het is niet voldoende om simpelweg deze 100 euro te betalen. Deze moeten vermenigvuldigd worden met de "extra décimes", die nu in totaal 8 zijn. Hierdoor dien je niet slechts 100 euro te betalen, maar 100 x 8, wat neerkomt op 800 euro (SIC!).

Hoe kun je een civiele zaak indienen?

In burgerlijke zaken kan de zaak voor de Politierechtbank worden ingediend via een dagvaarding, een vrijwillige verschijning, een tegensprekelijk verzoekschrift of zelfs een eenzijdig verzoekschrift. 

Hoe kun je een strafzaak indienen?

Een strafzaak kan voor de Politierechtbank komen door verwijzing door de onderzoeksgerechten, dagvaarding door het openbaar ministerie, dagvaarding door de burgerlijke partij, oproeping per proces-verbaal, vrijwillige verschijning, of zelfs beroep tegen een administratieve sanctie.

Hoe verloopt het strafrechtelijke proces?

Het proces begint vanaf de indiening van de zaak. Dit wordt gevolgd door een zitting waarin de partijen zich kunnen uitspreken. De zitting wordt gevolgd door een uitspraak, die tijdens de zitting kan plaatsvinden of op een latere datum.

Welke mogelijke beroepsmogelijkheden zijn er om een vonnis van de Politierechtbank aan te vechten?

Je kunt in strafzaken beroep aantekenen tegen de beslissing bij de Correctionele Rechtbank.

Wat betreft civiele zaken, kun je alleen in beroep gaan als het bedrag van je vordering hoger is dan 2.000 euro. 

Heb je vragen?

Als je nog vragen hebt, aarzel dan niet om binnen 24 uur een consult te reserveren met een advocaat vanaf € 29. Vul daarvoor gewoon dit formulier in op onze homepage.

Je kunt ook al uw vragen stellen aan Mylittlelawyer, een kunstmatige intelligentie die gespecialiseerd is in Belgisch recht en die we hebben ontworpen zodat je binnen enkele seconden gratis antwoorden op je juridische vragen kunt krijgen!

Een juridische vraag?