Waarom moet je werkgever (of zou moeten) de socialezekerheidsregels naleven?

Wist je dat het beheer van de sociale zekerheid cruciaal is voor bedrijven in België? In dit artikel leggen we je uit wat de verplichtingen van werkgevers zijn op dit gebied en welke sancties ze riskeren bij niet-naleving.

Een juridische vraag?

Inhoudsopgave

Sociale zekerheid: wat is het? 

Sociale zekerheid is een systeem gebaseerd op solidariteit tussen alle burgers. 

Het garandeert burgers met minder financiële middelen een minimuminkomen en voldoende medische zorg. 

Met andere woorden, elke burger draagt bij aan de hand van zijn of haar inkomen om elkaar te helpen. 

Het bedrag van deze bijdragen hangt natuurlijk af van ieders inkomen. Iemand die meer middelen heeft, zal meer bijdragen dan iemand die minder heeft. 

Deze sociale bijdragen worden geïnd door het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ), dat verantwoordelijk is voor het beheer van het socialezekerheidsstelsel in ons land.

Hoe zit het met werkgelegenheid? 

Op het gebied van werkgelegenheid biedt de sociale zekerheid een wettelijk mechanisme dat sociale bescherming biedt aan werknemers.

Elke werkgever moet correct bijdragen aan de socialezekerheidsfondsen. Dit zorgt ervoor dat werknemers kunnen genieten van bescherming in geval van ziekte, ongeval of pensioen.

Als werkgevers de regels met betrekking tot sociale zekerheid niet naleven, kunnen zij boetes of zelfs gerechtelijke vervolging riskeren.

Wat houden de DINOMA- en DmfA-verklaringen in? 

In België is zwartwerk verboden. Dit betekent dat elke werkgever mensen die voor hem werken moet aangeven.

Om dit te doen, moet hij een DINOMA-verklaring indienen. Deze dient om de arbeidsrelaties tussen een werkgever en zijn werknemers aan te geven. 

Deze moet ingediend worden voordat de werknemer begint te werken. En ook wanneer een werknemer zijn functie verlaat, om de administratie op de hoogte te houden van de in- en uitstroom van werknemers in het land.  

Bijvoorbeeld: Mina heeft 7 jaar voor Anthony gewerkt voordat ze haar baan opzegde. Hij moest 2 DINOMA-verklaringen invullen. De eerste voordat Mina begon te werken en de tweede toen ze ontslag nam.

Daarnaast is er ook de DmfA-verklaring, die elk kwartaal moet worden ingediend en die de prestaties en lonen van de werknemers bevat. 

Deze helpt om het bedrag van de socialezekerheidsbijdragen te bepalen die de werknemers en de werkgever moeten betalen. 

Deze verklaring is belangrijk omdat, wanneer een werknemer een beroep doet op de sociale zekerheid om een vergoeding te krijgen, het de verzekeringsinstellingen informeert over het bedrag dat aan hem of haar kan worden toegekend.

Wat is de rol van de werkgever in het betalen van de socialezekerheidsbijdragen? 

De werkgever speelt een belangrijke rol in het betalen van de socialezekerheidsbijdragen omdat hij de verantwoordelijkheid draagt voor het betalen van de socialezekerheidsbijdragen van zijn werknemers. 

Sterker nog, bij het uitbetalen van het salaris moet de werkgever het bedrag van de persoonlijke bijdragen die de werknemer verschuldigd is, inhouden. 

Vervolgens, bovenop de werkgeversbijdragen, moet hij elk kwartaal de persoonlijke bijdragen betalen die hij van de salarissen van zijn werknemers heeft ingehouden. 

Tip: Als de werkgever de persoonlijke bijdragen niet inhoudt op het moment van betaling, kan hij dit geld later niet terugvorderen van zijn werknemer. Hij zal het uit eigen zak moeten betalen. Dus als uw werkgever in juni de socialezekerheidsbijdragen van januari vraagt omdat hij vergeten is ze in te houden, bent u niet verplicht om ze te betalen.

Heb je vragen?

Als je nog vragen hebt, aarzel dan niet om binnen 24 uur een consult te reserveren met een advocaat vanaf € 29. Vul daarvoor gewoon dit formulier in op onze homepage.

Je kunt ook al uw vragen stellen aan Mylittlelawyer, een kunstmatige intelligentie die gespecialiseerd is in Belgisch recht en die we hebben ontworpen zodat je binnen enkele seconden gratis antwoorden op je juridische vragen kunt krijgen!

Een juridische vraag?