Procureur des Konings: 3 dingen die je absoluut moet weten om niet geïntimideerd te zijn.

In gerechtelijke procedures of wanneer men een klacht wil indienen, hoort men vaak spreken over de "procureur des Konings" (procureur du Roi). Maar wie is hij? Wat zijn zijn taken? Hoe kan je hem raadplegen? We leggen je alles uit wat je moet weten over de procureur des Konings!

Een juridische vraag?

Inhoudsopgave

Wie is de procureur des Konings?

De procureur des Konings is een volwaardig lid van het Belgische justitiële systeem, net zoals een advocaat of politieagent.

Zijn doel is om de belangen van de samenleving te vertegenwoordigen. Hij maakt deel uit van wat men de "staande magistratuur" noemt.

Men mag hem niet verwarren met de rechter, die op zijn beurt deel uitmaakt van de "zittende magistratuur".

Waar de procureur des Konings pleit tegen de verdediging, heeft de rechter als taak om het geschil te beslechten door een uitspraak te doen.

Tip om ze te onderscheiden: in een rechtbank zit de rechter (vandaar de term "zittende magistratuur"), terwijl de procureur des Konings staat (zoals een advocaat).

Wat is de taak van de procureur des Konings?

Als vertegenwoordiger van het openbaar ministerie, is het doel van de procureur des Konings het behartigen van het algemeen belang. Dit betekent dat hij ervoor zorgt dat de wet wordt toegepast door de rechtbanken.

Voorbeeld: In het kader van een proces voor doodslag zal de procureur des Konings belast zijn met de beschuldiging van de vermeende dader. Hij zal pleiten tegen de advocaat van de verdediging om een straf opgelegd te krijgen. 

Om dit doel te bereiken, heeft hij verschillende taken. 

In strafzaken, onderzoekt hij de overtredingen en vervolgt de daders voor rechtbanken en hoven.

Wanneer hij een overtreding ontdekt, heeft de procureur des Konings de bevoegdheid om onderzoek te verrichten, daders op te sporen en straffen te eisen tegen verdachten. 

Bijvoorbeeld: hij kan een getuige laten horen, een arrestatiebevel aanvragen, een huiszoeking doen, ...

Nadat de straf is uitgesproken, zorgt hij ervoor dat deze correct wordt uitgevoerd.

In burgerlijke zaken, geeft het openbaar ministerie, vertegenwoordigd door de procureur des Konings, voornamelijk advies in 3 gevallen:

  1. Wanneer de wet het vereist
  1. Wanneer de zaak betrekking heeft op de openbare orde

Voorbeeld: Exhibitionisme is een aantasting van de goede zeden, wat de openbare orde aantast, dus het openbaar ministerie kan ingrijpen.

  1. Om het besluit van de rechter te verduidelijken.

Hoe kan je een klacht indienen bij de procureur des Konings? 

Als je slachtoffer bent van een overtreding, kan je een klacht indienen bij het politiebureau.

Maar het is ook mogelijk om een brief te sturen naar de procureur des Konings.

In dat geval zal een medewerker van het parket uw klacht registreren en een proces-verbaal opstellen. De procureur des Konings zal vervolgens beslissen of er reden is om uw klacht verder te behandelen of niet. 

Hier zijn enkele kleine tips om ervoor te zorgen dat uw klacht alle kans op succes heeft.

  1. Als u slachtoffer bent van een overtreding, aarzel dan niet om uw brief naar het Openbaar Ministerie te sturen.

Bijvoorbeeld: Als uw auto gestolen wordt, wacht dan niet 6 maanden om een klacht in te dienen, want de kans is klein dat de procureur uw verzoek zal opvolgen.

  1. Zorg ervoor dat u uw identiteitspapieren bij u heeft, evenals documenten die de overtreding kunnen bewijzen.
  1. Overweeg om u burgerlijke partij te stellen om de opening van een onderzoek en het opleggen van een straf te vragen. Hierdoor kunt u een partij in het proces worden, gehoord worden en een schadevergoeding eisen.

Heb je vragen?

Als je nog vragen hebt, aarzel dan niet om binnen 24 uur een consult te reserveren met een advocaat vanaf € 29. Vul daarvoor gewoon dit formulier in op onze homepage.

Je kunt ook al uw vragen stellen aan Mylittlelawyer, een kunstmatige intelligentie die gespecialiseerd is in Belgisch recht en die we hebben ontworpen zodat je binnen enkele seconden gratis antwoorden op je juridische vragen kunt krijgen!

Een juridische vraag?