Rechtsplegingsvergoeding: 2 dingen die u zeker moet weten

rechtsplegingsvergoeding
Aan het einde van een proces wordt de partij die de zaak heeft verloren gewoonlijk tot het betalen van de kosten veroordeeld. Dit zijn de kosten van het proces. Deze kosten omvatten de rechtsplegingsvergoeding, een geldbedrag om de advocaat van de winnende partij te vergoeden voor kosten en honoraria. Hoeveel hoog is het? Hoe wordt het vastgesteld door de rechter? In welke gevallen moet het worden betaald? Hier is alles wat u moet weten over de procedurele vergoeding of rechtsplegingsvergoeding.

Een juridische vraag?

Inhoudsopgave

Hoeveel bedraagt de procedurele vergoeding of rechtsplegingsvergoeding?

Het bedrag van de rechtsplegingsvergoeding wordt door de rechter vastgesteld zodra het proces voorbij is. Het is aan de rechter om het bedrag van de rechtsplegingsvergoeding te bepalen aan de hand van 4 criteria: 

  • De financiële draagkracht van de veroordeelde om het te betalen
  • De complexiteit van de zaak
  • Contractueel overeengekomen vergoeding voor de winnende partij
  • Of de situatie al dan niet duidelijk onredelijk is

Sinds 2007 stelt de Belgische wet minimum- en maximumbedragen vast voor deze vergoeding.

Deze minimum- en maximumbedragen voor de rechtsplegingsvergoeding hangen af van het bedrag van de zaak (de met het proces gemoeide bedragen):

                                    BasisbedragMinimumbedragMaximumbedrag
Tussen 0 en 250€195€97.50€390€
Tussen €250 en €750260€162.50€650€
Tussen 750 en 2500€520€260€1.300€
Tussen 2500 en 5000€845€487.50€1.950€
Tussen 5000 en 10.000€1.170€650€2.600€
Tussen 10.000 en 20.000€1.430€812.50€3.250€
Tussen €20.000 en €40.0002.600€1.300€5.200€
Tussen 40.000 en 60.000€3.250€1.300€6.500€
Tussen 60.000 en 100.0003.900€1.300€7.800€
Tussen 100.000 en 250.0006.500€1.300€13.000€
Tussen 250.000 en 500.000€9.100€1.300€18.200€
Tussen 500.000 en 1.000.000€13.000€1.300€26.000€
Vanaf €1.000.00019.500€1.300€39.000€
Niet-monetaire geschillen1.560€97.50€13.000€

Voorbeeld: ik daag mijn schuldenaar voor de rechter voor een schuld van 3.000 euro. Als ik de zaak win, kan ik naast de €3.000 recht hebben op betaling door mijn schuldenaar van een proceskostenvergoeding van €487,50, €845 of €1.950 (in de meeste gevallen zal de rechter de wederpartij veroordelen tot betaling van het basisbedrag, in ons geval €845).

Let op: Als het geschil waarbij u betrokken bent een geschil is voor de Arbeidsrechtbank of het Arbeidsgerecht, stelt de wet lagere minimum- en maximumbedragen vast.

Wanneer kan de betaling ervan worden bevolen?

Het Hof van Cassatie werd verzocht de contouren van deze rechtsplegingsvergoeding te preciseren. Begin 2021 herinnerde hij eraan dat de kosten (met inbegrip van de proceskostenvergoeding) worden geacht te zijn gereserveerd, zelfs indien de in het gelijk gestelde partij daar in haar conclusies niet uitdrukkelijk om verzoekt.

Kortom, de partij die de zaak verliest, wordt aan het einde van de procedure bijna altijd veroordeeld tot betaling van de proceskostenvergoeding.

Goed om weten: een winnende partij die zowel een op geld waardeerbare vordering als een niet op geld waardeerbare vordering doet gelden, heeft recht op de hogere rechtsplegingsvergoeding.


Heb je vragen?

Als je nog vragen hebt, aarzel dan niet om binnen 24 uur een consult te reserveren met een advocaat vanaf € 29. Vul daarvoor gewoon dit formulier in op onze homepage.

Je kunt ook al uw vragen stellen aan Mylittlelawyer, een kunstmatige intelligentie die gespecialiseerd is in Belgisch recht en die we hebben ontworpen zodat je binnen enkele seconden gratis antwoorden op je juridische vragen kunt krijgen!

Een juridische vraag?