Retentierecht, wegsleepdienst: Hoe krijg je je voertuig terug?

Een paar weken geleden hebben we een video gepost waarin we uitleggen dat de wegsleepdienst je niet kan verhinderen om je voertuig terug te nemen, zelfs als je niet onmiddellijk betaalt. Deze video heeft veel mensen verrast, dus leg ik alles uit!

Een juridische vraag?

Inhoudsopgave

Wat is retentierecht?

Retentierecht is een recht dat toebehoort aan bepaalde schuldeisers wanneer een factuur die aan dat goed is gekoppeld niet wordt betaald.

In principe stelt dit recht de schuldeiser in staat zich te laten terugbetalen met het ingehouden goed als de schuldenaar in gebreke blijft.

Voor het bestaan van een retentierecht zijn dus verschillende elementen nodig: 

  • Een schuldeiser aan wie een goed is overhandigd dat hij verondersteld wordt aan ons terug te geven
  • Een schuld die aan dit goed is gekoppeld
  • Dat deze specifieke schuld (en niet een andere) onbetaald is

Voorbeeld: je voertuig heeft een gebroken spiegel. Je brengt het naar de garage. Je betaalt hem hiervoor, maar hij weigert je auto terug te geven omdat je de technische controle de vorige keer niet volledig hebt betaald. 

In dit geval heeft de garagist het mis, hij heeft geen retentierecht omdat de onbetaalde schuld niet gerelateerd is aan de reden waarom je voertuig bij hem is gebracht.

Heeft de wegsleepdienst een retentierecht op mijn voertuig?

Dat hangt af van hoe de wegsleepdienst is geïntervenieerd om je voertuig op te halen.

In feite, als het de politie was die de pechverhelpingsdienst heeft gevraagd om je voertuig weg te slepen, dan heeft de wegsleepdienst geen retentierecht.

Zelfs als er een schuld verbonden is aan het ingehouden goed (de kosten van het vasthouden van het voertuig), ben jij het niet die het goed heeft overhandigd.

Er is dus geen contractuele, commerciële of welke relatie dan ook die het bestaan van een retentierecht rechtvaardigt.

Als jij echter degene was die de diensten van de takeldienst heeft gevraagd, is er wel een retentierecht.

Hier maakt het verschil dat je zelf de sleepdienst hebt gecontacteerd, wat kan worden beschouwd als equivalent aan het zelf overhandigen van het goed aan de schuldeiser.

Heeft de garagist een retentierecht op mijn voertuig?

Het is belangrijk om het onderscheid te maken tussen de pechverhelpingsdiensten en de garagisten.

In feite interveniëren pechverhelpingsdiensten voornamelijk om je voertuig te verwijderen bij hinderlijk parkeren. Daarentegen verricht de garagist een reparatie- of onderhoudsdienst op je voertuig.

Dus, wanneer je je voertuig naar de garage brengt, geef je het aan hem om er een dienst op uit te voeren.

Dit creëert een schuld, en het wordt dus in principe mogelijk voor de garagist om zijn retentierecht uit te oefenen als deze niet wordt voldaan.

Het is echter goed om te herinneren dat de schuld waarvan de betaling in gebreke blijft, de schuld moet zijn voor welke je je voertuig aan de garagist hebt gegeven. 

Als de schuld die je niet hebt betaald niet gerelateerd is aan de dienst waarvoor je je voertuig naar de garage hebt gebracht, is er geen retentierecht op zijn naam.

Wat te doen als men onrechtvaardig weigert mijn voertuig terug te geven?

Het gaat er eerst en vooral om de garagist of de wegsleepdienst die onrechtmatig gebruik maakt van zijn recht van intrekking eraan te herinneren dat hij zich blootstelt aan sancties of zelfs aan het moeten betalen van een schadevergoeding aan jou.

In feite, door je ten onrechte te verhinderen je voertuig terug te nemen, wordt het mogelijk om schadevergoeding te eisen van de garagist of de wegsleepdienst omwille van het verlies van het genot van het voertuig.

Als het onmogelijk is om een minnelijke schikking te vinden, zal je dan moeten overgaan tot gerechtelijke procedures.

In dit geval, denk eraan om advies in te winnen bij een advocaat om ervoor te zorgen dat je je voertuig snel terugkrijgt, of zelfs een schadevergoeding krijgt voor het misbruik van het retentierecht.

Heb je vragen?

Als je nog vragen hebt, aarzel dan niet om binnen 24 uur een consult te reserveren met een advocaat vanaf € 29. Vul daarvoor gewoon dit formulier in op onze homepage.

Je kunt ook al uw vragen stellen aan Mylittlelawyer, een kunstmatige intelligentie die gespecialiseerd is in Belgisch recht en die we hebben ontworpen zodat je binnen enkele seconden gratis antwoorden op je juridische vragen kunt krijgen!

Een juridische vraag?