Scheiding van tafel en bed: Dit is wat je moet weten

Séparation de fait
Je hebt gehoord over scheiding van tafel en bed, maar weet niet precies waar het over gaat? Welke afspraken regelen deze scheiding? Wat gebeurt er bij onenigheid? En wat zijn de gevolgen van een scheiding van tafel en bed? Hier is wat je erover moet weten.

Een juridische vraag?

Inhoudsopgave

Definitie van scheiding van tafel en bed

De feitelijke scheiding kan betrekking hebben op partners, getrouwd of wettelijk samenwonend.

Bij een feitelijke scheiding beslis je om apart te gaan wonen van je partner, maar blijf je nog steeds verbonden door het huwelijk of door de wettelijke samenwoning. Deze scheiding is niet officieel, maar eerder gebaseerd op feiten. Er is geen wettelijke regeling voor. Daardoor blijf je onderworpen aan de rechten en plichten van het huwelijk, indien van toepassing.

Merk op dat de eigenaar van de gezamenlijke woning er niet over kan beschikken, en dus niet kan verkopen, zonder de instemming van zijn/haar partner, zelfs in geval van feitelijke scheiding.

Afspraken regelen bij scheiding

De echtgenoten kunnen in onderling akkoord afspreken wat er gebeurt met de vermogensrechtelijke gevolgen die zijn vastgelegd in het huwelijkscontract.

Je kunt overeenstemming bereiken over zogenaamde ereconventies, waarbij je op erewoord belooft te houden aan wat je met je partner hebt afgesproken. Deze hebben geen juridische gevolgen. In de meeste gevallen zijn deze afspraken niet geldig volgens de rechtbanken. Ze beschouwen deze clausules als nietig.

Niettemin worden er uitzonderingen gemaakt voor ereconventies met betrekking tot alimentatie of bijdragen voor kinderen. Deze worden namelijk door de rechter beschouwd en hij kan ze onder andere herzien naar boven of naar beneden.

Wat bij onenigheid?

Wanneer je het oneens bent, kun je een beroep doen op de rechtbank om bepaalde gevolgen van de scheiding te regelen. Zo zal de familierechter bijvoorbeeld de kinderopvang voor jou regelen. Het kan ook gaan om het oplossen van geschillen met betrekking tot eigendommen.

Gevolgen op civiel en fiscaal gebied

Let op: Feitelijke scheiding kan soms bepaalde fiscale gevolgen of civiele gevolgen hebben.

Voor wettelijk samenwonenden en echtgenoten zal de feitelijke scheiding invloed hebben op het bedrag van hun belastingen, vanaf 1ste januari volgend op het jaar van de scheiding. Ze zullen afzonderlijk belast worden.

Echtgenoten die feitelijk gescheiden zijn, kunnen dit aanvoeren tijdens een mogelijke echtscheidingsprocedure. Deze scheiding zal dan een civielrechtelijk gevolg hebben, aangezien het een reden tot onherstelbare ontwrichting vormt.

Belangrijk: Als je samenwoont met je partner maar niet getrouwd bent en ook geen wettelijk samenwonenden bent, kun je bijvoorbeeld geen alimentatie vragen aan de rechter. Je hebt in deze situatie geen wettelijke bescherming.

Heb je vragen?

Als je nog vragen hebt, aarzel dan niet om binnen 24 uur een consult te reserveren met een advocaat vanaf € 29. Vul daarvoor gewoon dit formulier in op onze homepage.

Je kunt ook al uw vragen stellen aan Mylittlelawyer, een kunstmatige intelligentie die gespecialiseerd is in Belgisch recht en die we hebben ontworpen zodat je binnen enkele seconden gratis antwoorden op je juridische vragen kunt krijgen!

Een juridische vraag?