De scheiding van tafel en bed: Hoe te breken zonder de voordelen van het huwelijk te verliezen

La séparation de corps
Wanneer het huwelijk niet goed gaat, denkt men vaak aan scheiden. Maar wist je dat er manieren zijn om te breken zonder noodzakelijk te scheiden? Als het huwelijk je voordelen biedt waarvan je niet zonder kunt of wilt, kun je gebruik maken van de scheiding van tafel en bed.

Een juridische vraag?

Inhoudsopgave

De scheiding van tafel en bed : wat is het ?

Wanneer twee personen trouwen, zijn ze verbonden door een huwelijkscontract. Dit contract legt de verplichtingen op aan de echtgenoten: plicht tot bijstand, verdeling van goederen, enz.

We kennen de procedure van scheiding vrij goed, die het effect heeft het huwelijkscontract te verbreken.

We kennen echter de procedure van scheiding van tafel en bed minder, die het mogelijk maakt de verplichtingen van het huwelijkscontract te verzachten, zonder het te verbreken.

Opgelet: Men mag de scheiding van tafel en bed niet verwarren met de feitelijke scheiding. De feitelijke scheiding is een tijdelijke situatie waarin de echtgenoten niet meer samenwonen; het is niet bedoeld om in de tijd te blijven duren.

De scheiding van tafel en bed : hoe het gebeurd ?

De scheiding van tafel en bed vermindert de verplichtingen die de echtgenoten ten opzichte van elkaar hebben:

  • Einde van de verplichting tot samenwonen: de echtgenoten hoeven niet meer onder hetzelfde dak te wonen.
  • De scheiding van de gemeenschappelijke goederen van de echtgenoten: de goederen die toebehoren aan beide echtgenoten zullen worden geliquideerd of verdeeld.
  • Einde van de automatische erfenis van de ene echtgenoot naar de andere: in geval van overlijden van een van de echtgenoten, zal de andere niet langer automatisch het recht hebben om zijn of haar goederen te erven.

Echter, aangezien de echtgenoten gescheiden zijn van tafel en bed maar nog steeds getrouwd blijven, behouden zij verplichtingen:

  • De plicht tot trouw
  • De echtgenote behoudt de familienaam van haar man
  • De plicht tot onderhoud 

De scheiding van tafel en bed is dus een tussenliggende situatie, tussen klassieke echtgenoten en gescheiden echtgenoten.

De scheiding van tafel en bed, wat is het belang?

Zoals eerder vermeld, behouden de echtgenoten in een situatie van scheiding van tafel en bed bepaalde verplichtingen, sommige volledig, andere gedeeltelijk.

Maar dat is niet het enige dat de echtgenoten behouden. Ze blijven ook profiteren van de voordelen van het huwelijk:

  • Elke echtgenoot behoudt zijn sociale voordelen.
  • In geval van overlijden van een van de echtgenoten behoudt de andere het recht op een overlevingspensioen onder dezelfde voorwaarden als een weduwe of weduwnaar.
  • Hetzelfde geldt voor de kwesties van onderhoudsplicht (bijvoorbeeld: alimentatie).

Ook kan de scheiding van tafel en bed interessant zijn als een van de echtgenoten wil kopen en de enige eigenaar wil zijn van een onroerend goed. Aangezien de vermogens van de echtgenoten gescheiden zijn, hebben de aankopen en verkopen die elk van hen zou kunnen doen alleen betrekking op zijn of haar persoonlijk vermogen, en niet op dat van het paar.

De scheiding van tafel en bed, wat is de procedure?

Om een scheiding van tafel en bed te verkrijgen, moet men gebruik maken van een procedure. Deze procedure is dezelfde als voor een echtscheidingsprocedure.

Dus eerst en vooral moet je een verzoek tot scheiding van tafel en bed indienen. Dit verzoek wordt ingediend bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg.

Je moet ook documenten kunnen overleggen die dit verzoek ondersteunen en aantonen dat de echtgenoten getrouwd zijn. Zo kunnen bijvoorbeeld een identiteitsbewijs, een bewijs van nationaliteit, een bewijs van adres, een uittreksel van de laatste huwelijksakte of de geboorteakten van de kinderen, indien van toepassing, worden gevraagd.

Houd er rekening mee dat deze procedure kosten met zich meebrengt, net zoals de meeste verzoeken die aan de rechtbank worden voorgelegd: gerechtsdeurwaarder, griffiekosten, advocaatshonoraria en notariskosten, enz.

Belangrijk om te weten: Op elk moment tijdens de procedure kunnen de echtgenoten verzoeken om het verzoek tot scheiding van tafel en bed om te zetten in een verzoek tot echtscheiding. Op dezelfde manier kunnen echtgenoten die een verzoek tot echtscheiding hebben ingediend, verzoeken om het om te zetten in een verzoek tot scheiding van tafel en bed.

Heb je vragen?

Als je nog vragen hebt, aarzel dan niet om binnen 24 uur een consult te reserveren met een advocaat vanaf € 29. Vul daarvoor gewoon dit formulier in op onze homepage.

Je kunt ook al uw vragen stellen aan Mylittlelawyer, een kunstmatige intelligentie die gespecialiseerd is in Belgisch recht en die we hebben ontworpen zodat je binnen enkele seconden gratis antwoorden op je juridische vragen kunt krijgen!

Een juridische vraag?