Scheidingsprocedure: lees deze handige 3-stappen gids

Procédure de divorce
Of het nu gaat om een echtscheiding door onderlinge toestemming of een scheiding van tafel en bed, een scheidingsprocedure kan vaak penibel zijn. Wij leggen u in eenvoudige bewoordingen, stap voor stap, uit hoe u in België kunt scheiden.

Een juridische vraag?

Inhoudsopgave

De procedure voor echtscheiding door onderlinge toestemmin

1. De echtgenoten stellen de echtscheidingsovereenkomst op en ondertekenen deze.

U hebt hiervoor uw huwelijksakte en, indien van toepassing, uw huwelijkscontract nodig. 

Bovendien hebt u voor het opstellen van deze overeenkomst uw geboorteakten nodig, die van uw kinderen indien van toepassing, het bewijs van woonplaats en uw nationaliteitsbewijs.

Hou er rekening mee dat wanneer een gebouw deel uitmaakt van het te verdelen eigendom, de akte door een notaris moet worden opgemaakt.

2. De echtgenoten vragen een echtscheiding aan bij de familierechtbank

De echtgenoten dienen het verzoek tot echtscheiding in bij de rechtbank.

De rechter kan in sommige gevallen de echtgenoten verzoeken voor de rechtbank te verschijnen, wanneer hij of zij dat nodig acht.

3. De echtscheiding is uitgesproken en gepubliceerd

De rechter spreekt de scheiding van de echtgenoten uit. Deze wordt overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de huwelijksplaats

Vanaf dat moment zijn de echtgenoten officieel gescheiden.

De procedure voor echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting

1. Inleiding van het verzoekschrift

De echtgenoot die wil scheiden kan de echtscheidingsprocedure inleiden door middel van een verzoekschrift of door middel van een dagvaarding door een deurwaarder.

Dit kan ook gezamenlijk worden ingesteld (gezamenlijk verzoekschrift) wanneer de echtgenoten het eens zijn over het feit van de echtscheiding, maar niet over de gevolgen ervan.

2. De gerechtelijke procedure

De echtgenoot die wil scheiden zal moeten bewijzen dat het huwelijk onherstelbaar ontwricht is.

Als u en uw echtgenoot overeenstemming bereiken over de voorlopige maatregelen, kunt u de rechter vragen deze goed te keuren.

In geval van onenigheid zal de rechter tijdens de procedure over deze kwesties moeten beslissen.

3. De echtscheiding is uitgesproken en gepubliceerd

Aan het einde van de procedure kan de rechter de echtscheiding uitspreken. Het wordt dan vermeld in de databank van de burgerlijke stand.

Vanaf dat moment zijn de echtgenoten officieel gescheiden.

Heb je vragen?

Als je nog vragen hebt, aarzel dan niet om binnen 24 uur een consult te reserveren met een advocaat vanaf € 29. Vul daarvoor gewoon dit formulier in op onze homepage.

Je kunt ook al uw vragen stellen aan Mylittlelawyer, een kunstmatige intelligentie die gespecialiseerd is in Belgisch recht en die we hebben ontworpen zodat je binnen enkele seconden gratis antwoorden op je juridische vragen kunt krijgen!

Een juridische vraag?