Woning sociale huisvesting: Zo vraag je een nieuwe woning aan in Wallonië.

logement social
Je huidige sociale woning voldoet niet langer aan jouw behoeften? In dat geval kun je een "transferaanvraag" indienen. Dit is een verzoek om een andere woning te krijgen.

Een juridische vraag?

Inhoudsopgave

In welke gevallen kan ik een verandering van mijn sociale woning aanvragen?

In het algemeen moet je geldige redenen hebben om een nieuwe woning te kunnen krijgen.

Hier zijn enkele voorbeelden van situaties waarin een verandering van woning kan worden aangevraagd: 

  • Je gezin is groter geworden, waardoor je een grotere woning nodig hebt of een extra slaapkamer. 
  • Je wilt dichter bij een nieuwe werkplek wonen.

Let op, gedurende de eerste 3 jaar van bewoning van je sociale woning, kun je geen verandering aanvragen om redenen van persoonlijk gemak.

Er zijn echter enkele uitzonderingen. Gedurende deze initiële periode van 3 jaar kun je een verandering aanvragen om redenen van sociale urgentie, sociale cohesie of medische problemen.

Hoe moet ik te werk gaan om mijn aanvraag in te dienen?

Je moet je aanvraag richten aan de Société de Logement de Service Public (SLSP) waaronder je valt.

Hiervoor hoef je alleen maar een standaardformulier in te vullen dat beschikbaar is gesteld door de Société de Logement de Service Public.

Om tijd te besparen, zorg ervoor dat je het document goed invult en de gevraagde documenten als bijlage toevoegt (geboorteakte, gezinssamenstelling, etc.).

Worden bepaalde veranderingen prioritair behandeld?

Ja. Er zijn prioritaire verzoeken voor mutaties, die worden behandeld vóór alle andere verzoeken.

Ze worden samengevoegd onder een lijst genaamd "prioritaire mutaties" en hebben voornamelijk betrekking op veranderingen van woningen die beter geschikt zijn voor gehandicapte personen of ouderen.

Voor de niet-prioritaire situaties zullen de verzoeken tot mutatie worden verdeeld over minstens 30% van de beschikbare woningen.

Wat gebeurt er als mij een nieuwe woning wordt aangeboden en ik weiger?

Als je een aanbod voor een nieuwe woning weigert, wordt je verzoek tot mutatie geannuleerd.

Je moet dan 6 maanden wachten voordat je een nieuwe aanvraag kunt indienen. Deze periode begint te lopen op de dag van de kennisgeving van de weigering van de woningtoewijzing.

Let er echter op dat als je weigert op basis van geldige redenen, kun je een ontheffing aanvragen bij je Société de Logement de Service Public. Hierdoor wordt je weigering niet bestraft met annulering van je aanvraag.

Heb je vragen?

Als je nog vragen hebt, aarzel dan niet om binnen 24 uur een consult te reserveren met een advocaat vanaf € 29. Vul daarvoor gewoon dit formulier in op onze homepage.

Je kunt ook al uw vragen stellen aan Mylittlelawyer, een kunstmatige intelligentie die gespecialiseerd is in Belgisch recht en die we hebben ontworpen zodat je binnen enkele seconden gratis antwoorden op je juridische vragen kunt krijgen!

Een juridische vraag?