Het testament: 4 dingen om te weten

Testament
Inzake erfenis denkt men vaak aan het testament om zijn bezittingen aan zijn dierbaren over te dragen. Maar wettelijk gezien, wat houdt een testament in? Kan het worden gewijzigd? Wat kiezen tussen testament en schenking? We leggen je alles uit.

Een juridische vraag?

Inhoudsopgave

Het testament: wat is het?

Het testament is een geschrift waarmee een persoon erfgenamen zal vaststellen en hen zijn erfgoed zal toekennen bij zijn overlijden.

Het testament kan worden opgesteld door iedereen die ouder is dan 16 jaar, en moet verplicht geschreven zijn om de wettelijke formaliteiten te respecteren.

In tegenstelling tot sommige overtuigingen, heb je niet de absolute vrijheid in de verdeling van je bezittingen.

Bijvoorbeeld, het is niet mogelijk om een deel van de erfreserve toe te wijzen aan derden.

De erfreserve komt overeen met het deel van je erfenis dat voorbehouden is aan de kinderen of de overlevende echtgenoot. Dit deel van het vermogen kan dus niet via een testament aan andere personen worden toegewezen.

Is een notaris verplicht voor het opstellen van een testament?

Het is niet verplicht om een notaris in te schakelen voor het opstellen van je testament. Niettemin, het inschakelen van een notaris, of een andere deskundige in het vak (bijvoorbeeld: online platform), zorgt voor de beveiliging van de opstelling van je testament.

Er zijn twee vormen van testamenten: het olografisch testament, en het authentiek testament.

  • Het olografisch testament 

Het olografisch testament is een testament dat volledig met je eigen hand geschreven is op een eenvoudig vel papier. Er is geen notaris of getuige nodig voor deze vorm van testament.

Om geldig te zijn, moet dit type testament met je eigen hand geschreven, gedateerd, ondertekend zijn en voldoende leesbaar en begrijpelijk. Het onderwerp van je erfenis en de personen die erin vermeld zijn, moeten gemakkelijk identificeerbaar zijn.

Het olografisch testament heeft verschillende voordelen, aangezien het gemakkelijk op te stellen is, op elk moment kan worden gewijzigd en volledig gratis is.

Het moet echter duidelijk worden opgesteld en fouten moeten worden vermeden. 

Zonder deelname van een deskundige in het veld (notaris of andere), riskeer je je verzoeken verkeerd te verwoorden, je testament kan verkeerd begrepen en slecht uitgevoerd worden. Het zal dan gemakkelijker aan te vechten zijn in de rechtbank. En aangezien het niet verplicht geregistreerd hoeft te worden, kan dit testament verdwijnen, vernietigd worden of gewoonweg onvindbaar zijn bij je overlijden.

Voor meer zekerheid, wordt het aanbevolen om het bij een deskundige te deponeren en de registratie in het Centraal Register van Testamenten (CRT) te vragen.

Bij overlijden kan elke notaris een zoekopdracht uitvoeren in het Centraal Register van Testamenten en toegang krijgen tot een kopie van het document.

Deze registratie heeft een kost, 15 euro plus de administratieve kosten die door de deskundige in rekening worden gebracht.

  • Het authentiek testament

Het authentieke testament is een document geschreven door een expert (notaris of andere) dat je laatste wensen bevat.

De deskundige zal je testament herlezen en ondertekenen in je aanwezigheid. Twee getuigen of een andere expert zullen aanwezig zijn tijdens het opstellen van het testament. 

Deze vorm van testament laat toe de raadgevingen van de expert te volgen. Deze kan je waarschuwen in het geval je reservataire erfgenamen hebt. Of je advies geven om de fiscale behandeling van de overdracht van je vermogen te optimaliseren.

Dit testament zal ook duidelijk worden opgesteld, wat als effect zal hebben twijfels of verwarring te beperken met betrekking tot de interpretatie ervan. Zo vermijd je mogelijke gerechtelijke procedures voor de erfgenamen.

Bovendien zal de deskundige automatisch worden ingeschreven in het Centraal Register van Testamenten.

Dit testament is betalend en kost meestal tussen 250€ en 500€. De variatie in prijs zal afhangen van de complexiteit van je situatie, het aantal consultaties dat wordt uitgevoerd, enz.

Desondanks, gelieve bij de deskundige de kosten van het testament en de registratie te verifiëren voordat je het proces start.

Is het mogelijk om een testament te veranderen?

Ja. Het is mogelijk om je testament te veranderen of volledig te annuleren, op elk moment en zo vaak als gewenst.

Het is mogelijk om het laatste geschreven testament aan te wijzen als het enige geldige testament. In dat geval is het noodzakelijk om in dit laatste testament te schrijven "ik herroep alle voorgaande bepalingen".

Het laatste testament zal van toepassing zijn, zelfs als het een olografisch testament is dat geschreven is na een authentiek testament.

Merk echter op dat elke wijziging moet worden geregistreerd. Zo zal elke wijziging kosten met zich meebrengen voor de registratie, namelijk 15 euro en eventuele kosten van de deskundige.

Wat te kiezen tussen het testament en de schenking?

De schenking heeft bepaalde voordelen en nadelen.

De belangrijkste voordelen zijn het gunstige fiscale behandeling van de schenking en het feit dat men niet hoeft te wachten op zijn eigen overlijden om een vermogensvoordeel aan zijn naasten te geven.

Inderdaad, een van de verschillen tussen het testament en de schenking is te vinden in de onmiddellijkheid van de procedure. De schenking heeft onmiddellijk effect, terwijl het testament pas na je overlijden zal worden uitgevoerd.

Wees dus voorzichtig. De schenking is onherroepelijk en je kunt de goederen die je hebt geschonken niet terugkrijgen. Het testament daarentegen kan zo vaak als gewenst worden gewijzigd.

Heb je vragen?

Als je nog vragen hebt, aarzel dan niet om binnen 24 uur een consult te reserveren met een advocaat vanaf € 29. Vul daarvoor gewoon dit formulier in op onze homepage.

Je kunt ook al uw vragen stellen aan Mylittlelawyer, een kunstmatige intelligentie die gespecialiseerd is in Belgisch recht en die we hebben ontworpen zodat je binnen enkele seconden gratis antwoorden op je juridische vragen kunt krijgen!

Een juridische vraag?