Aankoop onroerend goed: Hoe een aanbod formuleren of intrekken?

avocat achat immobilier
En Belgique, l’acquisition d’un bien immobilier est soumise à plus de formalités que l’acquisition de produits de tous les jours. En raison du prix élevé de cette vente, ainsi que de la nature du bien, il est nécessaire de communiquer au préalable une offre d’achat au vendeur.

En principe, la vente est considérée conclue une fois que l’offre de l’acheteur est acceptée par le vendeur. La bonne formulation d’une offre est donc d’une importance capitale. Comment faire ? Voici les clés pour rédiger une bonne offre d’achat, tout en conservant la possibilité de se rétracter même après avoir fait parvenir votre offre.

Een juridische vraag?

Inhoudsopgave

Hoe stel je een aankoopvoorstel op?

Bij een vastgoedaankoop is het aanbod vaak de handeling die het hele verkoopproces in gang zet, tot aan de uiteindelijke ondertekening. Een aanbod doen heeft dus gevolgen.

Een aanbod moet verschillende elementen bevatten om geldig te zijn: 

  • De naam van de koper
  • Het adres van het onroerend goed
  • Het aangeboden bedrag
  • Een datum
  • Een handtekening

Deze elementen zijn absoluut noodzakelijk om jouw aanbod geldig te maken. 

Niettemin vormt het aanbod een verbintenis van de kant van de aanbieder. Hier zijn dus de 3 onmisbare elementen van een goed vastgoedaanbod, die ervoor zorgen dat je niet gedwongen wordt om een eigendom te kopen zonder dat je volledig zeker bent van je beslissing.

1. De geldigheidsduur van het aanbod: Het vermelden van de geldigheidsduur van jouw aanbod stelt je in staat om een termijn vast te stellen waarbinnen de verkoper het niet meer kan accepteren. Dit is van essentieel belang, want een aanbod zonder geldigheidsduur kan soms veel langer geldig blijven dan je zou willen. Door een geldigheidsduur aan te geven, stel je je eigen voorwaarden vast en zorg je ervoor dat het aanbod niet kan worden geaccepteerd na een door jou gekozen termijn.

Indien na het verstrijken van deze termijn de verkoper geen weigering, acceptatie of tegenbod heeft geformuleerd, dan ben je wettelijk niet langer gebonden aan het aanbod. 

Het is belangrijk op te merken dat, behalve in uitzonderlijke gevallen, de koper zich niet kan terugtrekken tijdens de door hemzelf vastgestelde termijn. De verkoper zou anders gerechtigd zijn om schadevergoeding te eisen.

2. Voorbehouden: Zoals de naam al aangeeft, zijn voorbehouden alle elementen waarop de koper duidelijkheid wenst voordat hij zich definitief engageert.

De voorbehouden kunnen betrekking hebben op verschillende aspecten van het goed, zoals bijvoorbeeld een asbestonderzoek. 

Het maken van voorbehouden biedt de mogelijkheid om een uitweg te creëren, waardoor je jouw aanbod zelfs na de acceptatie door de verkoper kunt intrekken.

3. Opschortende voorwaarden: Dit zijn voorwaarden waarbij de verkoop niet zal plaatsvinden als ze niet worden vervuld. Zo kun je bijvoorbeeld in je aanbod een opschortende voorwaarde opnemen waarin je jezelf alleen verbindt om te kopen als een bepaalde voorwaarde wordt vervuld. Bijvoorbeeld, je kunt je verbintenis afhankelijk maken van het verkrijgen van een banklening.

Het intrekken van het aanbod

Een geldig geformuleerd aanbod vormt een eenzijdige verbintenis van de aanbieder. Aangezien het een verbintenis betreft, voorziet het Belgisch recht in bepaalde beperkingen en voorwaarden voor het intrekken ervan.

Traditioneel kan een aanbod op elk moment worden ingetrokken voordat het wordt geaccepteerd. Niettemin, als je aanbod een geldigheidsduur heeft, kun je het gedurende die periode niet intrekken. Dit omdat deze periode een bedenktijd biedt voor de verkoper. Elke intrekking die plaatsvindt tussen de ontvangst van het aanbod door de verkoper en het verstrijken van deze termijn kan als ongepast worden beschouwd. Als gevolg hiervan zou de verkoper gerechtvaardigd zijn om schadevergoeding te eisen.

Een aankoopvoorstel kan dus worden ingetrokken voordat het de verkoper bereikt. Als de verkoper het heeft ontvangen en binnen de toegewezen termijn geen beslissing neemt, wordt het aanbod automatisch nietig verklaard en bindt het je niet langer.

Bovendien kan het aanbod worden ingetrokken op basis van geformuleerde voorbehouden of opschortende voorwaarden, vandaar het belang om voldoende tijd te nemen om deze clausules goed te formuleren in je vastgoedaanbod.

In sommige gevallen, wanneer het aanbod wordt geaccepteerd en het koopcontract is ondertekend, kunnen de partijen nog steeds gezamenlijk besluiten om het te annuleren. Echter, het annuleren van een ondertekend koopcontract kan kostbaar zijn, tot 15% van de verkoopprijs van het pand, afhankelijk van wat in het contract is vastgelegd.


Heb je vragen?

Als je nog vragen hebt, aarzel dan niet om binnen 24 uur een consult te reserveren met een advocaat vanaf € 29. Vul daarvoor gewoon dit formulier in op onze homepage.

Je kunt ook al uw vragen stellen aan Mylittlelawyer, een kunstmatige intelligentie die gespecialiseerd is in Belgisch recht en die we hebben ontworpen zodat je binnen enkele seconden gratis antwoorden op je juridische vragen kunt krijgen!

Een juridische vraag?