Vennootschaps- en Verenigingscode: 3 dingen die je moet weten voor je bedrijf

De Vennootschaps- en Verenigingscode is een complexe rechtsbron die de regels voor de oprichting, het beheer en de ontbinding van bedrijven in België regelt. Als je je eigen bedrijf wilt starten of als je al eigenaar bent van je eigen bedrijf, is het essentieel dat je weet hoe dit werkt. Deze wetgeving kan complex lijken, maar maak je geen zorgen, wij leggen je de regels en tips uit die je moet kennen.

Een juridische vraag?

Inhoudsopgave

Wat is de Vennootschaps- en Verenigingscode? 

De Vennootschaps- en Verenigingscode regelt het leven van bedrijven, verenigingen en stichtingen in België. 

Het werd afgekondigd in 2019 en vervangt de oude Vennootschapswet. 

De belangrijkste bepalingen van de VVA betreffen de oprichting, organisatie, beheer en ontbinding van bedrijven. Het regelt ook de verplichtingen en verantwoordelijkheden van aandeelhouders en bestuurders.

Bijvoorbeeld: De Vennootschaps- en Verenigingscode vereist dat de Vennootschap onder Firma uit ten minste 3 vennoten bestaat. 

Wat verandert er? 

De VVA voert een diepgaande hervorming en modernisering van het vennootschaps- en verenigingsrecht uit in die zin dat het de toepasselijke regels vereenvoudigt. 

Ten eerste integreert de Belgische wetgever in één en dezelfde code bedrijven, verenigingen en stichtingen. Voorheen werden ze gereguleerd door verschillende wetten.

Vervolgens wordt het vennootschaps- en verenigingsrecht aangepast aan de ontwikkelingen van het Belgische en Europese recht. We kunnen ons voorstellen dat wat in de Vennootschapswet uit de jaren 90 stond, niet meer aangepast is aan de realiteit van vandaag. 

Bovendien vermindert men het aantal bestaande rechtsvormen en wijzigt men bepaalde benamingen.

Bijvoorbeeld: De landbouwvennootschap is afgeschaft. Nu wordt de BVBA (Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid) een BV (Besloten Vennootschap).

Tot slot versterkt de Vennootschaps- en Verenigingscode de civiele sancties en tracht het de strafsancties te beperken. 

Het doel is dus duidelijk: het Belgische recht aantrekkelijker maken en de procedures toegankelijker maken.

Wat gebeurt er met bestaande rechtspersonen?

De Vennootschaps- en Verenigingscode is van toepassing op rechtspersonen die zijn opgericht vanaf de datum van inwerkingtreding (1 mei 2019). 

Wat betreft de rechtspersonen die onder de oude wetgeving zijn opgericht, hebben ze 2 mogelijkheden. 

Zij hadden de mogelijkheid om hun statuten aan te passen vanaf 1 mei 2019. Dit was nog geen verplichting, zij hadden de keuze om dit te doen of om nog even te wachten.

Maar vanaf 1 januari 2020 impliceert elke wijziging van de statuten dat de volledige statuten moeten worden aangepast aan de Vennootschaps- en Verenigingscode. 

Bijvoorbeeld: Laten we zeggen dat een sportvereniging voetballessen aanbiedt aan tieners en dat ze haar activiteiten wil uitbreiden met basketballessen. Ze zal haar statuten moeten wijzigen. Als ze dit doet vanaf 1 januari 2020, zal ze al haar statuten moeten wijzigen, terwijl ze oorspronkelijk niet van plan was om ze aan te passen aan de VVA.

Het aanpassen van je statuten aan de nieuwe regelgeving wordt dus een verplichting vanaf 1 januari 2020.

De uiterste datum is 1 januari 2024. Vanaf die datum moeten alle rechtspersonen in België die hun statuten nog niet hebben aangepast, dit doen.

Bijvoorbeeld: Isabelle runt een BVBA. In 2024 moeten haar statuten worden aangepast en wordt de naam van haar bedrijf gewijzigd in een BV. 

Heb je nog vragen?

Als je nog vragen hebt, aarzel dan niet om binnen 24 uur een consult te reserveren met een advocaat vanaf € 29. Vul daarvoor gewoon dit formulier in op onze homepage. page d’accueil.

Je kunt ook al je vragen stellen aan Mylittlelawyer, een kunstmatige intelligentie die gespecialiseerd is in Belgisch recht en waarmee je gratis binnen enkele seconden antwoorden op je juridische vragen kunt krijgen!

Een juridische vraag?