Verkoopovereenkomst: 6 aspecten om te kennen voordat je tekent

Wil je een onroerend goed verkopen of kopen in België? De verkoopovereenkomst is een van de belangrijkste stappen in deze transactie. Weet je echt wat het is en welke regels je moet volgen? Ontdek alles wat je moet weten over de wettelijke regels met betrekking tot de verkoopovereenkomst in België in dit artikel.

Een juridische vraag?

Inhoudsopgave

De verkoopovereenkomst: wat is dat?

De verkoopovereenkomst is een geschreven contract tussen de verkoper en de koper van een onroerend goed. 

Via dit contract verklaren de verkoper en de koper dat ze het eens zijn over het te verkopen goed en over de te betalen prijs.

Het bevat alle modaliteiten met betrekking tot de verkoop: de verkoopprijs, de beschrijving van het goed, de betalingsmodaliteiten, ... 

Bovendien dient het als basis voor de authentieke verkoopakte die binnen de 4 maanden na ondertekening van de verkoopovereenkomst moet worden verleden. 

Is het definitief?

De meeste mensen denken dat de verkoopovereenkomst van weinig belang is en dat het enige document dat telt de authentieke verkoopakte is. 

Helaas hebben ze het mis, want de verkoopovereenkomst geldt als verkoop. Het bindt de partijen die het ondertekenen. 

Dit betekent dat zodra ze hebben getekend, de partijen hun respectieve verplichtingen moeten nakomen. De koper moet de prijs betalen, en de verkoper mag het goed niet aan iemand anders verkopen. 

Het kan echter zijn dat de verkoopovereenkomst niet definitief is in het geval dat deze afhangt van een opschortende voorwaarde, zoals het verkrijgen van een hypothecair krediet of een bouwvergunning.

Bijvoorbeeld: Als de koper zijn hypothecaire lening niet binnen 30 dagen na het ondertekenen van de verkoopovereenkomst krijgt, kan hij de transactie kosteloos annuleren.

Eenmaal de partijen zich hebben verbonden, kunnen ze zich niet meer terugtrekken. Het is dus noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de clausules van dit contract zo volledig en begrijpelijk mogelijk zijn. 

Moet je een notaris inschakelen om een verkoopovereenkomst te tekenen?

De wet verplicht dit niet. Het is echter aan te raden om een notaris in te schakelen voor de opmaak en ondertekening.

Ten eerste is de notaris een juridisch professional. Zijn aanwezigheid garandeert een bepaalde juridische zekerheid. 

Hij stelt immers de overeenkomst op op een duidelijke en nauwkeurige manier, met inachtneming van de wettelijke verplichtingen van elke partij. Hij kan ook de geldigheid van de documenten, de stedenbouwkundige en hypothecaire situatie, enz. controleren...

Het tweede voordeel is dat de aanwezigheid van de notaris de akte zal authentiseren.

De verkoopovereenkomst zal een vaste datum hebben in die zin dat de datum van ondertekening het startpunt zal zijn voor bepaalde wettelijke termijnen. 

Wat moet de verkoopovereenkomst bevatten?

Het moet bepaalde verplichte informatie bevatten. 

Allereerst moeten de identiteit en de hoedanigheid van de partijen worden vermeld. 

Bijvoorbeeld: Is de verkoper de enige eigenaar? Zijn er meerdere verkopers? Wat is de burgerlijke staat van de koper? Wat is het adres van de koper?

Vervolgens moet de verkoopovereenkomst een gedetailleerde beschrijving van het goed bevatten. 

Natuurlijk omvat het ook een clausule over de prijs van het goed en de betalingsmodaliteiten. 

Het moet ook vermelden of het goed is onderworpen aan diensten of lasten, zoals een recht van doorgang of een mede-eigendomsbijdrage. 

Bijvoorbeeld: Als het onroerend goed onderworpen is aan mede-eigendomsbijdragen, moet de koper op de hoogte worden gebracht van het bedrag van deze bijdragen en de verdeling van de kosten tussen de verschillende mede-eigenaars.

Bepaalde documenten moeten worden bijgevoegd, zoals stedenbouwkundige informatie, het energieprestatiecertificaat, een eventuele attest in verband met een mazouttank, ...

Tot slot moeten beide partijen de overeenkomst ondertekenen en de datum van ondertekening vermelden. 

Hoe een geschil met betrekking tot de verkoopovereenkomst op te lossen?

De partijen kunnen proberen het geschil in der minne op te lossen. 

Indien dat niet voldoende is, raden wij u aan om een gespecialiseerde avocat in vastgoedrecht te raadplegen.

Hij zal u helpen om uw kans op succes te beoordelen en u indien nodig vertegenwoordigen voor de rechtbanken.

Waar vindt u een onroerend goed?

Nu u alle regels over de verkoopovereenkomst kent, is het tijd om ze in de praktijk te brengen!

Maar waar vindt u een onroerend goed om te kopen? Waar is het mogelijk om uw onroerend goed te verkopen?

Aan onze kant is het antwoord duidelijk: Pim!

Pim is een historisch vastgoedkantoor in Brussel, gespecialiseerd in residentiële verkoop, middenklasse en luxe.

Met bijna 50 jaar ervaring is Pim de referentie op het gebied van vastgoed.

Naast vastgoedaanbiedingen biedt Pim ook een schat aan gratis bronnen, zoals artikelen, contracten en hun forum.

Daarom hebben we een partnerschap gesloten met Pim om u optimaal te begeleiden bij vastgoedvragen!

Bovendien, als je meer wilt weten over de minder juridische aspecten van de verkoopovereenkomst, kun je bijvoorbeeld terecht op het artikel dat Pim hierover heeft geschreven!

Een juridische vraag?