Abandon de poste : Quelles sont les règles ?

Wanneer je een arbeidscontract ondertekent, verbind je je ertoe om te doen wat de werkgever van je vraagt. Je kunt dus niet zomaar plotseling je werkplek verlaten zonder geldige reden. Dit kan belangrijke gevolgen hebben. Maar wat zijn de risico's? In dit artikel leggen we je alles uit!

Een juridische vraag?

Inhoudsopgave

Het verlaten van de post: wat is het? 

Het verlaten van de post houdt in dat een werknemer zich gedurende een langere periode zonder toestemming van zijn werkgever afwezig is op zijn werkplek. 

Bijvoorbeeld: Dit kan gaan over herhaaldelijke afwezigheden, zoals meerdere dagen per week niet op je werk verschijnen. Het kan ook een langdurige afwezigheid zijn. Dit zou het geval zijn als een werknemer twee weken niet op het werk komt zonder zijn afwezigheid te rechtvaardigen. Uiteindelijk is het ook een verlaten van de post als een werknemer van plan is helemaal niet meer terug te keren naar zijn werk. 

Het verlaten van de post wordt beschouwd als een schending van het arbeidscontract met de werkgever. Dit kan dus belangrijke gevolgen hebben, die zelfs tot ontslag kunnen leiden. 

Het is dus belangrijk om te weten wat je kunt verwachten. 

Wat is het verschil met een gerechtvaardigde afwezigheid? 

Het verlaten van de post is een plotselinge daad en gebeurt zonder toestemming van de werkgever. De werknemer is afwezig van zijn werkplek zonder een geldige reden te hebben. 

Terwijl een gerechtvaardigde afwezigheid plaatsvindt wanneer de werkgever op de hoogte is en de werknemer een legitieme reden voor zijn afwezigheid geeft. 

Bijvoorbeeld: Arthur is werknemer en heeft griep. Hij moet een week afwezig zijn en levert een medisch attest in bij zijn baas. Dit is een gerechtvaardigde afwezigheid.

Gerechtvaardigde afwezigheid wordt niet bestraft, in tegenstelling tot het verlaten van de post.

Is het verlaten van de post een vorm van ontslag? 

Nee, want om sprake te zijn van ontslag, moet de werknemer zijn werkgever duidelijk informeren dat hij zijn baan wil verlaten.

Terwijl de werkgever bij het verlaten van de post niet wordt geïnformeerd. 

Wat kan de werkgever doen bij het verlaten van de post? 

Ten eerste en bovenal, als de afwezigheid aanhoudt, wordt de werkgever sterk aangeraden de werknemer schriftelijk te contacteren om een bewijs van deze communicatie te bewaren. 

Bijvoorbeeld: De werkgever kan een e-mail of aangetekende brief sturen waarin hij de werknemer sommeert terug te keren naar zijn werkplek. 

Daarna is het belangrijk om de werknemer een redelijke termijn te geven om te antwoorden of simpelweg terug te keren naar het werk. 

Bijvoorbeeld: Als je een e-mail naar je werknemer stuurt, verwacht dan niet dat hij binnen een half uur weer aan het werk is. Geef hem de rest van de dag om zijn e-mails te lezen. 

Om onterecht ontslag te voorkomen, raden we je ook aan om een disciplinaire procedure te voorzien als de werknemer niet terugkeert naar het werk. 

Dit zal dan dienen als een soort "waarschuwing" of "laatste kans" voordat hij definitief wordt ontslagen.

Als de werknemer ondanks dit alles zijn werkplek niet terugvindt, moet de werkgever een voorafgaand ontslaggesprek organiseren waarin hij het met de werknemer bespreekt. Daarna moet hij een ontslagbrief sturen waarin hij de redenen en de begindatum van het ontslag aangeeft. 

Heb je vragen?

Als je nog vragen hebt, aarzel dan niet om binnen 24 uur een consult te reserveren met een advocaat vanaf € 29. Vul daarvoor gewoon dit formulier in op onze homepage.

Je kunt ook al uw vragen stellen aan Mylittlelawyer, een kunstmatige intelligentie die gespecialiseerd is in Belgisch recht en die we hebben ontworpen zodat je binnen enkele seconden gratis antwoorden op je juridische vragen kunt krijgen!

Een juridische vraag?