Verloop van een geschil in België: 5 dingen die je moet weten om je procedure rustiger te benaderen.

Déroulement du litige
Je hebt een geschil, maar je weet niet hoe de procedure zal verlopen? Hier is alles wat je moet weten over de verschillende stappen in een rechtszaak.

Een juridische vraag?

Inhoudsopgave

Het begin van de procedure.

Of je nu verdedigd wordt door een advocaat of niet, het is nodig om een rechtsvordering in te dienen. Dit is het startpunt van het geschil.

Er zijn verschillende mogelijkheden om dit te doen: 

De dagvaarding voor de rechtbank: Je moet dit inleidend verzoekschrift door een gerechtsdeurwaarder laten betekenen aan de verweerder die je dagvaardt. Zo zal deze laatste opgeroepen worden voor de rechtbank. Hij zal geïnformeerd worden over de datum, plaats en het uur van zijn oproeping, de redenen waarom hij wordt opgeroepen en door wie, evenals andere informatie met betrekking tot het geschil.

Vrijwillige verschijning: Deze procedure maakt het mogelijk om de dagvaardingskosten te vermijden: de partijen kunnen samen een document bij de griffie indienen. De partijen zullen dan binnen 15 dagen na het indienen van het verzoek opgeroepen worden.

Of in de door de wet voorziene gevallen, door een tegenstrijdig verzoek of door een eenzijdig verzoek (de tegenpartij wordt niet op de hoogte gebracht van de inleiding van het geschil bij de rechtbank).

De inleidende zitting.

Dit is de eerste zitting bij de rechtbank. Als de opgeroepen persoon niet verschijnt, kun je besluiten om een vonnis bij verstek te vragen of om de zaak uit te stellen.

De in staatstelling.

De in staatstelling is van toepassing op vrij complexe zaken.

Het gaat erom een planning op te stellen met je tegenstander om een datum vast te leggen waarop je je conclusies (de argumenten die je aan de rechter voorlegt) zult indienen.

De pleidooien

De pleidooien zijn de uiteenzettingen van de eisen van de partijen en hebben als doel de rechter te helpen het geschil op te lossen. Ze vinden plaats tijdens een zitting die "van pleidooien" wordt genoemd.

Het vonnis 

De rechter doet zijn uitspraak, die definitief of tussentijds kan zijn (wanneer hij wacht op meer details in de zaak), maar die echter altijd gemotiveerd is.

Het vonnis informeert je ook over welke partij de gerechtskosten moet betalen. 

Belangrijk: Op elk moment, als je een overeenkomst vindt met de andere partij, kun je deze formaliteiten overslaan en het geschil gewoon regelen door middel van een gemeenschappelijke overeenkomst (transactieovereenkomst).

Heb je vragen?

Als je nog vragen hebt, aarzel dan niet om binnen 24 uur een consult te reserveren met een advocaat vanaf € 29. Vul daarvoor gewoon dit formulier in op onze homepage.

Je kunt ook al uw vragen stellen aan Mylittlelawyer, een kunstmatige intelligentie die gespecialiseerd is in Belgisch recht en die we hebben ontworpen zodat je binnen enkele seconden gratis antwoorden op je juridische vragen kunt krijgen!

Een juridische vraag?