Wat is de verplichting tot inhouding? Wij leggen het uit!

Obligation de retenue
De bedrijven en onderaannemers die samenwerken met bepaalde entiteiten zijn verplicht om een "bewaarplicht" te respecteren. Waar komt dit overeen? Hoe werkt dit? Wie valt onder de bewaarplicht? We leggen het allemaal uit.

Een juridische vraag?

Inhoudsopgave

De verplichting tot inhouding : wat is het ?

De verplichting tot inhouding, is een verplichting die van toepassing is op bedrijven die contracten afsluiten met bepaalde bedrijfstakken.

De verplichting van het bedrijf is om te controleren of sommige van zijn medecontractanten fiscale of sociale schulden hebben.

ndien blijkt dat er inderdaad schulden zijn, zal een bepaald percentage van de factuur opzij gezet moeten worden en direct aan RSZ of aan FOD Financiën betaald worden.

Voorbeeld: Ik ben ondernemer. Ik sluit een contract af met een bedrijf dat beton levert. Dit bedrijf stuurt mij een factuur van 10.000€. Ik merk echter op dat het fiscale schulden heeft.

Met de verplichting tot inhouding moet ik mijn medecontractant slechts 85% van de gefactureerde prijs betalen. Het resterende bedrag, zijnde 15% van het gefactureerde bedrag, moet rechtstreeks aan de belastingdienst worden betaald.

Op de gefactureerde 10.000€ betaal ik dus 8.500€ aan het bedrijf en 1.500€ aan de belastingdienst.

De verplichting tot inhouding: aan wie is deze van toepassing?

De verplichting tot inhouding is niet van toepassing op alle commerciële transacties.

Ze heeft betrekking op slechts 4 specifieke activiteiten:

  • De vastgoedwerkzaamheden
  • De werkzaamheden die onder de paritaire commissie vallen voor bewakings- en beveiligingsdiensten
  • De werkzaamheden in de vleessector
  • De levering van kant-en-klaar beton

Dit is echter niet voldoende om de verplichting tot inhouding toe te passen. Het is ook vereist dat het bedrijf waarmee u samenwerkt niet up-to-date is met zijn fiscale of sociale schulden.

Om dit te controleren, hebben de FOD Financiën en RSZ een online tool die je toelaat om te controleren of de verplichting tot inhouding van toepassing is op het bedrijf waarmee u samenwerkt.

Voorbeeld: Ik ben ondernemer. Ik werk samen met een bedrijf dat beton levert. Het bedrijf stuurt mij een factuur van 10.000€. Voordat ik deze betaal, controleer ik met behulp van hun ondernemingsnummer of ik een inhouding moet toepassen.

De verplichting tot inhouding: wat is het bedrag ervan?

Het bedrag van de factuur dat moet worden ingehouden en aan de FOD Financiën of RSZ moet worden betaald, zal variëren afhankelijk van de onbetaalde schulden van het bedrijf.

Als het bedrijf niet up-to-date is met zijn fiscale schulden, moet dan 15% van het factuurbedrag worden ingehouden en aan de FOD Financiën worden betaald.

Als het bedrijf niet up-to-date is met zijn sociale schulden, moet dan 35% van het factuurbedrag worden ingehouden en aan de RSZ worden betaald.

De verplichting tot inhouding: welke gevolgen heeft het bij schending?

Bij schending van de verplichting tot inhouding loopt u het risico "solidair aansprakelijk" te zijn voor de sociale en fiscale schulden van uw medecontractant.

Concreet betekent dit dat de FOD Financiën van u kan eisen om de schulden van uw medecontractant te betalen.

Deze solidariteit is van toepassing op het volledige of een deel van de totale prijs van de werkzaamheden (exclusief BTW).

Het is dus belangrijk om ervoor te zorgen dat de verplichting tot inhouding goed wordt nageleefd als u niet het risico wilt lopen om de schulden van uw medecontractant te moeten terugbetalen.

Heb je vragen?

Als je nog vragen hebt, aarzel dan niet om binnen 24 uur een consult te reserveren met een advocaat vanaf € 29. Vul daarvoor gewoon dit formulier in op onze homepage.

Je kunt ook al uw vragen stellen aan Mylittlelawyer, een kunstmatige intelligentie die gespecialiseerd is in Belgisch recht en die we hebben ontworpen zodat je binnen enkele seconden gratis antwoorden op je juridische vragen kunt krijgen!

Een juridische vraag?