De 4 essentiële dingen die je moet weten over de verzekeringspolis

Veel gebieden worden geregeld door verzekeringscontracten in België. Het kan soms moeilijk zijn om de regels te begrijpen die het verzekeringsrecht beheersen. Wat zal ik moeten betalen? Hoe lang? Welke risico's dekt mijn verzekering? Geen paniek, in dit artikel leggen we alles uit wat je moet weten.

Een juridische vraag?

Inhoudsopgave

De verzekering: wat is het?

Een verzekeringscontract is een contract waarbij een verzekeraar de schade dekt die door de verzekerde is geleden in ruil voor de betaling van een verzekeringspremie. 

Met andere woorden, het is een systeem dat je beschermt tegen bepaalde kosten die de risico's van het leven met zich meebrengen.

Bijvoorbeeld: In het kader van een brandverzekering betaal je elke maand een bepaald bedrag en in ruil daarvoor, als er brand uitbreekt in je huis, zal je verzekeraar alle of een deel van de schade vergoeden.

In België zijn er verschillende vormen van verzekeringen zoals bijvoorbeeld levensverzekering, autoverzekering, woonverzekering en reisverzekering. 

Wat zijn de basisprincipes van verzekeringen? 

In België is de basiswetgeving de wet van 4 april 2014 betreffende verzekeringen.

Deze wet stelt de regels vast die het verzekeringscontract regelen, zoals de duur van het contract, het bedrag van de verzekeringspremie, de verplichtingen van de verzekeraar en de verzekerde. 

Wat de wederzijdse verplichtingen van de partijen betreft, moet de verzekerde de in het verzekeringscontract overeengekomen premie betalen. 

Hij moet ook de relevante informatie aan de verzekeraar verstrekken die hem in staat stelt de risico's te beoordelen. 

De verzekeraar moet op zijn beurt de risico's dekken waartoe hij zich heeft verbonden. Om dit te doen, moet hij de in het contract voorziene vergoeding betalen. 

Bijvoorbeeld: Guillaume heeft een brandverzekering afgesloten bij de verzekeringsmaatschappij "Steek het vuur aan". Ze hebben een verzekeringscontract afgesloten waarbij Guillaume zich ertoe verbindt om elke maand 100 euro te betalen, in ruil waarvoor het bedrijf hem zal vergoeden voor de schade veroorzaakt door een accidentele brand in zijn eigendom.

Vervolgens is een van de fundamentele principes van het verzekeringsrecht het feit dat het verzekeringscontract een aleatoir contract is. 

Dit betekent dat het tot doel heeft een onzeker evenement te dekken, waarvan we niet zeker weten of het zal plaatsvinden. Met andere woorden, dit evenement hangt af van de onzekerheden van het leven.

Daarom, als de verzekerde opzettelijk de schade veroorzaakt, zal de verzekeraar niet verplicht zijn om hem te vergoeden.

Bijvoorbeeld: Guillaume heeft opzettelijk brand gesticht in zijn huis om de brandvergoeding te kunnen ontvangen. De verzekeringsmaatschappij "Steek het vuur aan" zal niet verplicht zijn om hem te vergoeden.

Ten slotte zijn er gedragsregels die verzekeringsmaatschappijen moeten respecteren, zoals regels van transparantie, publiciteit, goede trouw, ... 

Wat moet het verzekeringscontract bevatten?

Het verzekeringscontract bevat de wederzijdse verplichtingen van de partijen, de verzekeraar en de verzekerde. 

Het moet het bedrag aangeven dat de verzekerde zal moeten betalen en hoe vaak. 

Bijvoorbeeld: Het moet in het contract worden aangegeven dat Guillaume elke maand een bijdrage van 100 euro moet betalen voor zijn brandverzekering.

Het bedrag van deze bijdrage zal afhangen van de aard van het risico en de kans dat dit risico zich voordoet. 

Bijvoorbeeld: In het geval van een levensverzekering zal de leeftijd van de begunstigde invloed hebben op het te betalen bedrag.

Vervolgens moet worden gespecificeerd welke risico's/evenementen zijn gedekt. 

Bijvoorbeeld: Als je je vliegtuig mist omdat je te laat op de luchthaven bent aangekomen, moet worden gespecificeerd of je reisverzekering je vliegticket zal terugbetalen. 

Ten slotte moet worden aangegeven welke schade door de verzekering zal worden gedekt. 

Bijvoorbeeld: In het geval van een auto-ongeluk, moet worden gespecificeerd of de verzekering de materiële schade aan je auto zal dekken of alleen je medische kosten.

Wat is het eigen risico? 

In geval van schade veroorzaakt door een ongeval, is het eigen risico het deel van de kosten dat voor uw rekening blijft. 

Met andere woorden, als uw verzekeringscontract een eigen risico clausule bevat, zult u een deel van de schade moeten betalen.

Bijvoorbeeld: In uw autoverzekeringscontract staat een eigen risico van 300 euro voor elk ongeval. Als een auto tegen u aan rijdt en de garage schat de schade op 1300 euro, zal uw verzekering u slechts 1000 euro vergoeden.

Daarom raden we je aan om elke clausule van je verzekeringscontract zorgvuldig te lezen en bij twijfel contact op te nemen met een advocaat.

Heb je vragen?

Als je nog vragen hebt, aarzel dan niet om binnen 24 uur een consult te reserveren met een advocaat vanaf € 29. Vul daarvoor gewoon dit formulier in op onze homepage.

Je kunt ook al uw vragen stellen aan Mylittlelawyer, een kunstmatige intelligentie die gespecialiseerd is in Belgisch recht en die we hebben ontworpen zodat je binnen enkele seconden gratis antwoorden op je juridische vragen kunt krijgen!

Een juridische vraag?