De vrederechter: 4 dingen die je moet weten

Justice de paix
Onbetaalde huur, burenruzies, kleine rekeningen, bescherming van personen met mentale gezondheidsproblemen... Al deze zaken worden behandeld door de Vrederechter. Wat zijn zijn bevoegdheden? Hoe kun je hem benaderen? Hoe verloopt de procedure? Kun je een uitspraak aanvechten? Hier is alles wat je moet weten over de Vrederechter.

Een juridische vraag?

Inhoudsopgave

Voor welke geschillen kan men een beroep doen op de Vrederechter?

De Vrederechter behandelt alleen civiele zaken, dus bijvoorbeeld geen strafzaken.

De behandelde civiele zaken mogen het bedrag van 5000 euro niet overschrijden. In dat geval moet je je wenden tot de rechtbank van eerste aanleg.

Onder deze zaken vallen onder andere geschillen met betrekking tot huurovereenkomsten, burenruzies, mede-eigendom, onbetaalde facturen en de bescherming van personen met psychische aandoeningen.

Hoe beland je voor de Vrederechter?

Je kunt een procedure starten bij de Vrederechter door een verzoek in te dienen. Als je een geschil hebt dat onder zijn bevoegdheid valt, kun je naar het griffiekantoor van de Vrederechter van jouw kanton gaan om het geschil te behandelen. De griffier zal je dan een formulier geven dat hij je zal helpen in te vullen.

Je kunt ook worden opgeroepen door de Vrederechter als iemand een procedure tegen jou start. Dan word je opgeroepen voor een eerste zitting met de Vrederechter en de persoon of personen die de procedure hebben ingeleid.

Hoe verloopt het proces?

De betrokken personen worden opgeroepen voor een eerste zitting met de Vrederechter. Ze kunnen al dan niet beslissen om vergezeld te worden door een advocaat.

Meestal zal de Vrederechter eerst proberen een regeling tussen beide partijen te vinden. Dit wordt Verzoening genoemd. Het doel van deze verzoening is om een overeenkomst tussen beide partijen te vinden om het geschil te beëindigen. Deze overeenkomst wordt dan vastgelegd in een proces-verbaal dat door alle partijen wordt ondertekend en waaraan zij zich moeten houden.

Daarentegen, als er geen overeenkomst wordt bereikt, of als verzoening onmogelijk lijkt, is het aan de Vrederechter om alleen een beslissing te nemen en zijn oordeel uit te spreken, dat de partijen moeten opvolgen.

Kan men een beslissing van de Vrederechter aanvechten?

Het is mogelijk om een beslissing van de Vrederechter aan te vechten. De mogelijke beroepsmogelijkheden hangen af van het bedrag van de zaak.

Indien het geschil een geldbedrag betreft dat meer dan 2000 euro bedraagt, kan de partij die het vonnis wil aanvechten, beroep aantekenen bij de rechtbank van eerste aanleg om een nieuwe uitspraak te verkrijgen.

Daarentegen, als het geschil gaat over een bedrag dat gelijk aan of minder dan 2000 euro is, kan de partij die het vonnis wil aanvechten, geen beroep aantekenen.

Heb je vragen?

Als je nog vragen hebt, aarzel dan niet om binnen 24 uur een consult te reserveren met een advocaat vanaf € 29. Vul daarvoor gewoon dit formulier in op onze homepage.

Je kunt ook al uw vragen stellen aan Mylittlelawyer, een kunstmatige intelligentie die gespecialiseerd is in Belgisch recht en die we hebben ontworpen zodat je binnen enkele seconden gratis antwoorden op je juridische vragen kunt krijgen!

Een juridische vraag?