Mijn verhuurder voert de nodige werken niet uit. Wat kan ik doen?

travaux
Er zijn belangrijke reparaties nodig in de woning die je huurt onder een hoofdverblijfhuurovereenkomst. Echter, zelfs nadat je de verhuurder op de hoogte hebt gebracht van de schade aan het pand, onderneemt hij geen actie. Wat zijn je rechten?

Allereerst, controleer of het inderdaad om reparaties gaat die de verhuurder moet uitvoeren. Als dit het geval is en je verhuurder voldoet niet aan zijn verplichtingen, dan is dit hoe je moet handelen.

Een juridische vraag?

Inhoudsopgave

Eerste stap: Verwittigen van de verhuurder

De eerste reflex is om contact op te nemen met de verhuurder om hem op de hoogte te brengen van de benodigde reparaties in het pand, omdat hij er niet woont en dus niet kan weten dat er werkzaamheden moeten worden uitgevoerd.

Het snel op de hoogte stellen van de verhuurder dient niet alleen om reparaties te verkrijgen voor je comfort. Het dient ook om de verhuurder op de hoogte te brengen van bestaande schade aan het eigendom dat hij bezit. Het is namelijk belangrijk voor de verhuurder om de waarde van zijn eigendom te behouden en ervoor te zorgen dat het in goede staat verkeert en niet verslechtert.

Daarom zou je door de verhuurder niet tijdig op de hoogte te stellen, je eigen aansprakelijkheid kunnen aanspreken.

Tweede stap: Het sturen van een ingebrekestelling

Als de verhuurder niet reageert op je verzoek, is het passend om hem een ingebrekestelling te sturen per aangetekende brief, waarin je formeel vraagt om de werkzaamheden uit te voeren binnen een redelijke termijn. 

Deze ingebrekestelling zal je, indien nodig, in staat stellen om aan te tonen dat je het probleem hebt gemeld en op welke datum dit is gebeurd.

Pak ik de kosten van de reparaties namens de verhuurder op me?

Na deze ingebrekestelling heb je nog steeds geen reactie van je verhuurder ontvangen. Is hij overleden? Je denkt van niet, want hij heeft zojuist foto's geplaatst van zijn laatste wandeling op Facebook, slechts 30 minuten geleden. 

Je zou kunnen overwegen om het probleem zelf op te lossen door de reparaties uit te voeren en vervolgens de factuur naar de verhuurder te sturen. Geen goed idee! Voer de werkzaamheden alleen uit als ze dringend zijn, dat wil zeggen als het niet repareren kan leiden tot aanzienlijke schade die moeilijk te herstellen is.

Bovendien is het belangrijk om bewijs te hebben van de urgentie van de situatie, voor het geval de verhuurder weigert om de kosten van de werkzaamheden te vergoeden. In dit opzicht zou je foto's van de schade kunnen nemen, of nog beter, een expert vragen om de situatie schriftelijk vast te leggen voordat de werkzaamheden beginnen.

Kan ik stoppen met het betalen van de huur?

In principe heb je niet het recht om te stoppen met het betalen van je huur of om deze zelfs te verminderen, zelfs als je verhuurder de nodige werkzaamheden niet uitvoert. 

Het betalen van de huur is een van de belangrijkste verplichtingen van de huurder. Als je de huur niet betaalt, bevind je je in fout. Je verhuurder kan dan de vrederechter vragen om het huurcontract te ontbinden.

Als je toch van plan bent om dit te doen, raadpleeg dan een professional. Hij kan je adviseren als je toch van plan bent om de huurbetaling te verminderen of op te schorten. Er zijn namelijk bepaalde voorwaarden die gerespecteerd moeten worden om niet in fout te zijn.

Wat er ook gebeurt, het is belangrijk om voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals het informeren van je verhuurder in je ingebrekestelling, dat als hij de werkzaamheden niet binnen een bepaalde termijn uitvoert, je een percentage van de huur zult inhouden.

Let op, de verlaging van de huur moet evenredig zijn met de tekortkomingen van je verhuurder (bijvoorbeeld: een verlaging van 1/5e van de huur als 1/5e van de oppervlakte van de woning niet bruikbaar is vanwege een waterlek).

Als je de betaling van een deel van de huur opschort, plaats dan de ingehouden bedragen op een aparte rekening om te bewijzen dat je van plan bent ze aan hem terug te geven zodra hij aan zijn verplichtingen voldoet. En informeer je verhuurder over deze regeling.

Laatste optie: Juridische stappen ondernemen

Zelfs na deze drastische maatregelen blijft je verhuurder inactief. 

In dit geval kun je je wenden tot de vrederechter van de plaats waar het gehuurde goed zich bevindt. Dan heb je de keuze tussen een verzoeningsprocedure, om te proberen het geschil in goed overleg op te lossen in aanwezigheid van de vrederechter, of een gewone gerechtelijke procedure. 

Heb je vragen?

Als je nog vragen hebt, aarzel dan niet om binnen 24 uur een consult te reserveren met een advocaat vanaf € 29. Vul daarvoor gewoon dit formulier in op onze homepage.

Je kunt ook al uw vragen stellen aan Mylittlelawyer, een kunstmatige intelligentie die gespecialiseerd is in Belgisch recht en die we hebben ontworpen zodat je binnen enkele seconden gratis antwoorden op je juridische vragen kunt krijgen!

Een juridische vraag?