Werkvergunning: lees snel alles wat u erover moet weten

Le permis de travail
Als een buitenlander in België wil werken, moet hij of zij over een werkvergunning beschikken. We horen soms spreken over werkvergunningen A, B of C... Wat zijn deze documenten? Hoe kom je eraan? Wij leggen uit wat u moet weten over dit vereiste document.

Een juridische vraag?

Inhoudsopgave

Wat is een werkvergunning?

De werkvergunning is een administratief document. Het doel ervan is een buitenlander toe te staan in België te werken. Dit document is in bepaalde situaties effectief verplicht.

Wie heeft een werkvergunning nodig?

Deze vergunning geldt niet voor alle buitenlanders die hier willen werken. Er zijn uitzonderingen voor bepaalde beroepscategorieën of voor onderdanen van de lidstaten van de Europese Economische Ruimte.

Tenzij de buitenlandse werknemer reeds over een arbeidsvergunning A of C beschikt, moet de werkgever die hem in dienst wil nemen een vergunning B en een tewerkstellingsvergunning aanvragen.

Maar wat zijn de verschillen tussen A-, B- en C-vergunningen?

Werkvergunning A

Het specifieke van arbeidsvergunning A is dat zij niet beperkt is in de tijd. Om ervan te kunnen genieten, moet aan verschillende criteria worden voldaan. Met name moet worden aangetoond dat gedurende een legaal en ononderbroken verblijf van ten minste 10 jaar, reeds 4 jaar is gewerkt met een B-vergunning. Deze 10 jaar moeten onmiddellijk voorafgaan aan de aanvraag voor een arbeidsvergunning A.

De B-werkvergunning

De B-arbeidsvergunning geldt voor één specifieke werkgever. In dit geval is het de werkgever die de arbeidsvergunning aanvraagt. Deze B-vergunning is dus slechts geldig voor één baan in zijn bedrijf en voor een duur van maximaal 12 maanden.

Werkvergunning C

De C-werkvergunning is eveneens beperkt in de tijd. Bovendien geldt ze voor alle beroepen in loondienst. Ze is bedoeld voor een specifieke categorie vreemdelingen: vreemdelingen die slechts een beperkt- of onzeker verblijfsrecht hebben. Ze geldt bijvoorbeeld voor buitenlandse studenten.

Hoe vraagt u het document aan?

Het hangt af van de regio waar de werknemer wil werken.

Als deze zich in het Waalse Gewest bevindt, moet die zich wenden tot het Waalse Bureau voor Beroepsopleiding en Werkgelegenheid (FOREM).

Voor onderdanen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moeten de aanvragen worden ingediend bij Actiris, de vroegere Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling (BGDA).

Voor het Vlaams Gewest tenslotte, moet contact worden opgenomen met de VDAB.

De aanvraag kan eenvoudig worden ingediend door een formulier in te vullen en te versturen naar de regionale dienst die overeenkomt met uw specifieke regionale situatie.

Heb je vragen?

Als je nog vragen hebt, aarzel dan niet om binnen 24 uur een consult te reserveren met een advocaat vanaf € 29. Vul daarvoor gewoon dit formulier in op onze homepage.

Je kunt ook al uw vragen stellen aan Mylittlelawyer, een kunstmatige intelligentie die gespecialiseerd is in Belgisch recht en die we hebben ontworpen zodat je binnen enkele seconden gratis antwoorden op je juridische vragen kunt krijgen!

Een juridische vraag?