Woonhuisverzekering: 3 dingen die je absoluut moet weten.

Assurance habitation
Als je als huurder in België woont, weet je vaag dat je een woonhuisverzekering moet afsluiten. Maar concreet, waar dient het voor, hoe werkt het, en wat zijn de gevolgen als je geen verzekering hebt? We leggen het allemaal uit!

Een juridische vraag?

Inhoudsopgave

Woonhuisverzekering : wat is het ?

De woonhuisverzekering, ook wel bekend als brandverzekering, is een manier om een onroerend goed te beschermen tegen alledaagse incidenten.

Concreet betaal je een bepaald bedrag aan een verzekeringsmaatschappij, die op haar beurt volledig of gedeeltelijk de kosten zal dekken voor het herstellen van de schade veroorzaakt door huishoudelijke incidenten.

Voorbeeld: Je betaalt elke maand 10€ voor je woonhuisverzekering. Op een dag ontstaat er een brand in je keuken en je bank en tafel ter waarde van 2500€ worden beschadigd. Dankzij de woonhuisverzekering wordt het vervangen van deze goederen gedeeltelijk of volledig gedekt door de verzekering.

De woonhuisverzekering: betaalt het alles terug?

De dekking die wordt geboden door de woonhuisverzekering zal afhangen van het contract waarop je bent ingeschreven.

Echter, er zijn over het algemeen 3 soorten beperkingen van vergoeding:

  • Franchise: De meeste brandverzekeringspolissen voorzien dat bij een schadegeval, de verzekerde een deel van het schadebedrag zelf moet dragen voor de reparatie.

Voorbeeld: In het geval dat jouw franchise €300 bedraagt en de waarde van de vernietigde bank €1000 is, zal jouw verzekeraar alleen het verschil van €700 vergoeden.

Daarom is het interessant om bij het afsluiten van een woonhuisverzekering een zo laag mogelijke franchise te hebben.

  • Indemniteit evenredig aan het verzekerd bedrag: De regel van evenredigheid is wettelijk vastgelegd en kan daarom in elk contract worden opgenomen.

Exemple : Dans le cas où vous auriez assuré vos meubles à hauteur de 5 000 EUR, et que la valeur de vos biens s’élève à 10 000 EUR : Votre indemnité est proportionnelle à la valeur de vos meubles par rapport au montant assuré, soit 50 % dans ce cas. 

Het is dus noodzakelijk om de waarde van de verzekerde goederen goed te schatten.

  • Vervallen (vétusté): Het komt vaak voor dat verzekeringspolissen een vergoeding voorzien tot aan de waarde van het object in zijn oorspronkelijke staat. Echter, voor sommige objecten zal de huidige waarde op het moment van vergoeding door de verzekeraar worden overwogen. Daarom zal de verzekeraar u slechts een deel van hun aankoopprijs vergoeden.

Vervallen (vétusté) is van toepassing op objecten die snel hun waarde verliezen, zoals een mobiele telefoon, een televisie, een computer of elektronische apparaten.

Voorbeeld: Stel dat je een televisie hebt gekocht voor €1000 en deze gaat verloren door een brand. De waarde van de televisie wordt vastgesteld op het moment van de brand. De verzekeraar zal de vétusté (vervallen) in rekening brengen en je vergoeden op basis van de geschatte 'werkelijke waarde' van de televisie.

Huurder zonder woonhuisverzekering: welke gevolgen?

Het afsluiten van een woonhuisverzekering is niet wettelijk verplicht.

Echter, de verhuurder kan het eisen door een clausule in het huurcontract op te nemen. In dat geval, als de huurder niet aan zijn verplichting voldoet, kan de verhuurder een verzoek indienen bij de Vrederechter.

In de praktijk betekent dit dat de eigenaar aan de Vrederechter kan vragen om de huurder te verplichten een woonhuisverzekering af te sluiten en een financiële sanctie, genaamd "astreinte," op te leggen voor elke dag dat de huurder in gebreke blijft.

De eigenaar kan ook vragen om het huurcontract te beëindigen in geval van het ontbreken van een woonhuisverzekering.

In geval van een schadegeval is de huurder standaard verantwoordelijk voor de schade aan het gehuurde pand. 

Daarom, als de huurder geen woonhuisverzekering heeft, zal hij verantwoordelijk zijn voor het herstellen van de veroorzaakte schade, omdat hij verondersteld wordt daarvoor verantwoordelijk te zijn.

Belangrijk: In geval van het ontbreken van een brandverzekering, zal de huurder niet alleen verantwoordelijk zijn voor het herstellen van zijn eigen woning, maar ook voor eventuele schade aan de buurt.

Het is echter mogelijk voor de huurder om zijn verantwoordelijkheid af te wijzen. Hiervoor moet hij bewijzen dat het incident niet zijn schuld is en in dat geval bewijsmateriaal leveren.

Deze bewijzen zijn echter zeer moeilijk te leveren.

In alle gevallen is het belangrijk om de voorwaarden in het woonhuisverzekeringscontract goed te lezen. 

Het is niet ongebruikelijk dat deze contracten clausules bevatten die de verzekeraar in bepaalde omstandigheden vrijstellen van aansprakelijkheid. 

Zorg er dus voor dat je goed begrijpt wat je contract inhoudt en beschermt, en wat daarentegen niet gedekt is.

Heb je vragen?

Als je nog vragen hebt, aarzel dan niet om binnen 24 uur een consult te reserveren met een advocaat vanaf € 29. Vul daarvoor gewoon dit formulier in op onze homepage.

Je kunt ook al uw vragen stellen aan Mylittlelawyer, een kunstmatige intelligentie die gespecialiseerd is in Belgisch recht en die we hebben ontworpen zodat je binnen enkele seconden gratis antwoorden op je juridische vragen kunt krijgen!

Een juridische vraag?