De zorg voor kinderen: 6 dingen om te weten

La garde des enfants
Wanneer ouders uit elkaar gaan, is de zorg voor het kind een centrale kwestie. Bij wie zullen de kinderen wonen? Hoe zal deze zorg worden georganiseerd? Hebben de kinderen inspraak? Hier is wat je moet weten over de zorg voor het kind.

Een juridische vraag?

Inhoudsopgave

Het belang van het kind

Indien de beslissing niet in onderling overleg is genomen, of als deze beslissing in strijd lijkt te zijn met het belang van het kind, is het de familie rechtbank die zal beslissen over de kwestie van het kinderverblijf.

De familie rechtbank kan besluiten om de zorg toe te vertrouwen aan een van de ouders. De rechtbank oordeelt door middel van een speciaal gemotiveerd vonnis, rekening houdend met de bijzondere omstandigheden van de situatie, evenals het belang van de kinderen en de ouders (geografische afstand, behoud van de broer-zus relatie, enz.).

Gelijke huisvesting (of gedeeld ouderschap)

Er zijn verschillende manieren om voor het kind te zorgen. Een van de meest voorkomende is het gedeeld ouderschap.

Gedeeld ouderschap is de situatie waarin de kinderen een week bij de ene ouder wonen en een week bij de andere ouder. In de wet wordt niet gesproken over "gedeeld ouderschap" maar over "gelijke huisvesting". Deze term is meer geschikt, omdat het meer rekening houdt met de gelijkheid van beide ouders wat betreft de duur van de huisvesting van hun kinderen.

De rechtbank kent meestal gelijke huisvesting toe als dat mogelijk is. De wet van 18 juli 2006 heeft namelijk de neiging om dit soort huisvesting te bevorderen. Als echter blijkt dat deze regeling niet geschikt is, zal de rechtbank beslissen over een ongelijke huisvesting. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer beide ouders ver van elkaar wonen en de reizen die de kinderen elke week zouden moeten maken te lang zijn.

Verhoor van minderjarige kinderen door de familierechtbank

Elke minderjarige heeft het recht om door een rechter gehoord te worden met betrekking tot het recht op huisvesting. 

Merk op dat het kind echter niet verplicht is om naar het verhoor te komen. En zijn/haar mening is niet bindend, het is slechts informatie voor de rechter.

Rechten van naaste familieleden van het kind en behoud van de band tussen broers en zussen

Alle broers en zussen hebben het recht om op elke leeftijd een persoonlijke relatie met elkaar te onderhouden. 

In 2020 werd een wetsvoorstel goedgekeurd dat tot doel heeft de band tussen broers en zussen te behouden in het Burgerlijk Wetboek. Dit is het recht van broers en zussen om niet gescheiden te worden.

Grootouders hebben ook het recht om een persoonlijke relatie met hun kleinkinderen te onderhouden. Dezelfde rechten kunnen worden toegekend aan andere personen die een speciale emotionele band met het kind kunnen aantonen.

Wat gebeurt er bij het niet naleven van het recht op verblijf van een ouder?

Het is niet ongebruikelijk dat een van de twee ouders niet tevreden is met het uitgesproken vonnis en de genomen beslissingen niet naleeft, of het nu gaat om verblijfsregelingen of het recht op persoonlijke relaties. 

Artikel 387ter van het Burgerlijk Wetboek voorziet in de te volgen procedure en de mogelijke straffen in dit geval. Het is passend om de bevoegde rechter te benaderen. Deze rechter kan de situatie van de partijen aanpassen. Hij kan ook beslissingen nemen die boetes omvatten of dwangmaatregelen opleggen.

Aanpassing van de huisvestingsregels

De familierechtbank heeft als enige bevoegdheid om in het belang van het kind elke maatregel of regeling met betrekking tot ouderlijk gezag op te leggen of te wijzigen. 

Elke ouder kan zijn persoonlijke situatie veranderen door van stad te veranderen of naar het buitenland te verhuizen, terwijl hij/zij blijft zorgen voor de kinderen. Maar het is belangrijk om toestemming te verkrijgen van de andere ouder of toestemming van de familierechtbank om de huisvestingsregels te wijzigen. Bij het nemen van een beslissing zal de rechter altijd het belang van het betrokken kind analyseren.

Heb je vragen?

Als je nog vragen hebt, aarzel dan niet om binnen 24 uur een consult te reserveren met een advocaat vanaf € 29. Vul daarvoor gewoon dit formulier in op onze homepage.

Je kunt ook al uw vragen stellen aan Mylittlelawyer, een kunstmatige intelligentie die gespecialiseerd is in Belgisch recht en die we hebben ontworpen zodat je binnen enkele seconden gratis antwoorden op je juridische vragen kunt krijgen!

Een juridische vraag?