Het ouderschapsverlof in 4 punten

Le congé parental
Als ouder kan het een voltijdse taak zijn! Soms is het dan ook niet gemakkelijk om dit te combineren met je professionele bezigheden. Gelukkig heeft de wet een regeling voor deze situaties voorzien: het ouderschapsverlof.

Een juridische vraag?

Inhoudsopgave

Het ouderschapsverlof: wat is dat precies?

Het ouderschapsverlof is een regeling die werknemers in staat stelt om verlof te nemen om voor hun kinderen jonger dan 12 jaar te zorgen.

Gedurende deze verlofperiode krijgt de werknemer een toelage toegewezen om het inkomensverlies te compenseren.

Het ouderschapsverlof: wie heeft er recht op?

De personen die in aanmerking komen voor ouderschapsverlof zijn werknemers die voor een kind jonger dan 12 jaar moeten zorgen. Dit kan dus betrekking hebben op:

  • De biologische ouders van het kind.
  • De adoptieouders van het kind.
  • De persoon die een kind erkent.
  • De echtgenote, wettelijke samenwonende partner of feitelijke samenwonende partner van de biologische moeder die erkend wordt als mede-moeder.

Beide ouders van het kind kunnen afzonderlijk ouderschapsverlof opnemen. Het is mogelijk om ervan af te zien, maar dit betekent niet automatisch dat het verlof wordt overgedragen aan de andere ouder.

Het ouderschapsverlof: wat zijn de voorwaarden en de duur?

Er zijn 4 mogelijke modaliteiten om ouderschapsverlof op te nemen: 

  • volledige onderbreking van het werk
  • onderbreking van het werk voor halve dagen
  • onderbreking van het werk voor 1/5de
  • onderbreking van het werk voor 1/10de

Het is mogelijk om deze modaliteiten te combineren, bijvoorbeeld door eerst een volledige onderbreking te nemen en vervolgens over te stappen naar een halve dagen onderbreking om geleidelijk aan het werk te hervatten.

De totale duur van de onderbreking is maximaal 4 maanden. Dit betekent dat het mogelijk is om ouderschapsverlof te nemen met een volledige onderbreking van 4 maanden, of een halve dagen onderbreking van 8 maanden, of zelfs een 1/10de onderbreking van 40 maanden.

Op dezelfde manier is het mogelijk om een meer flexibel formaat te kiezen. Bijvoorbeeld, in plaats van het volledige verlof in één keer op te nemen, kunt u verzoeken om op verschillende momenten volledige onderbrekingen van het werk te nemen.

Belangrijk om te weten: Het opnemen van ouderschapsverlof kan soms de goedkeuring van uw werkgever vereisen om op bepaalde manieren toegepast te worden. Bij twijfel, zorg ervoor dat u bij uw werkgever navraagt over de mogelijkheid om uw verlof op een bepaalde manier op te nemen.

Praat met de juiste advocaat, rapidement
et pour 29€

Een consultatie plannen

Het ouderschapsverlof: wat is het bedrag van de vergoeding?

Het bedrag van de vergoeding die door de RVA (Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening) wordt betaald, hangt af van het gekozen formaat voor het ouderschapsverlof.

Het principe van deze vergoeding is om het inkomensverlies te compenseren als gevolg van het ouderschapsverlof.

Het is echter belangrijk om op te merken dat het bedrag vast forfaitair wordt bepaald. Dit betekent dat het vooraf wordt vastgesteld en niet exact overeenkomt met uw salaris.

Dit bruto bedrag is ongeveer 950€ voor een volledige onderbreking van het werk. Het kan verhoogd worden in het geval van eenoudergezinnen.

Op dezelfde manier worden er hogere bedragen aangeboden in bepaalde gevallen voor werknemers ouder dan 50 jaar.

In alle gevallen wordt deze vergoeding naar evenredigheid toegekend op basis van de gekozen onderbrekingsmodaliteit. Daarom zal een onderbreking voor halve dagen recht geven op een lagere vergoeding dan een volledige onderbreking.

Heb je vragen?

Als je nog vragen hebt, aarzel dan niet om binnen 24 uur een consult te reserveren met een advocaat vanaf € 29. Vul daarvoor gewoon dit formulier in op onze homepage.

Je kunt ook al uw vragen stellen aan Mylittlelawyer, een kunstmatige intelligentie die gespecialiseerd is in Belgisch recht en die we hebben ontworpen zodat je binnen enkele seconden gratis antwoorden op je juridische vragen kunt krijgen!

Een juridische vraag?