Beroepsziekte in België: Wat zijn uw rechten?

Wist je dat het federale agentschap voor beroepsrisico's (FEDRIS) een lijst heeft opgesteld met meer dan honderd beroepsziekten in België? Deze lange lijst is vaak onbekend bij Belgische werknemers en toch, als je lijdt aan een ziekte die op deze lijst staat, heb je bepaalde rechten.

Een juridische vraag?

Inhoudsopgave

Een beroepsziekte: wat is dat? 

Een beroepsziekte wordt direct en bepalend veroorzaakt door het uitoefenen van een beroep. Er moet dus een directe link zijn tussen de job en de ziekte. 

In België is er een lijst die de verschillende als zodanig door de wet erkende beroepsziekten opsomt. Als je lijdt aan een ziekte die op deze lijst staat en je werkt in een sector die het risico loopt om hiervan het slachtoffer te worden, kun je een vergoeding krijgen. 

Deze lijst is open, dus het is mogelijk om een ziekte die niet op deze lijst staat erkend te krijgen als beroepsziekte als er een verband is met je beroep. 

Bijvoorbeeld: De typische beroepsziekte is de ademhalingsziekte veroorzaakt door het inademen van asbest. 

Worden de medische kosten voor een beroepsziekte vergoed?

In België is elke burger verplicht om verzekerd te zijn en een deel van de medische kosten wordt vergoed door de mutualiteit.

Bijvoorbeeld: Je consultaties bij je huisarts worden grotendeels vergoed door je mutualiteit. 

Toch blijft er altijd een deel van deze kosten voor jouw rekening. Dit wordt het remgeld genoemd. 

In geval van een beroepsziekte moet je dus een deel van de medische kosten betalen. Het kan echter zijn dat deze kosten door FEDRIS worden vergoed. 

In geval van een beroepsziekte moet je dus een deel van de medische kosten betalen. Het kan echter zijn dat deze kosten door FEDRIS worden vergoed. 

Wat gebeurt er bij tijdelijke of definitieve werkonderbreking? 

Als je lijdt aan een beroepsziekte of riskeert deze op te lopen, kan FEDRIS je voorstellen om je werk tijdelijk of definitief te onderbreken (tijdelijke / definitieve stopzetting van een schadelijke beroepsactiviteit).

In het geval van tijdelijke stopzetting, als je het voorstel aanvaardt, zal FEDRIS je werkgever informeren dat hij je een andere tijdelijke en aangepaste functie moet voorstellen. Je werkgever heeft dan de keuze om te accepteren of te weigeren. 

  • Als de werkgever accepteert en je salaris blijft hetzelfde, dan verandert er niets aan je situatie. Als je salaris echter afneemt door de tijdelijke functiewijziging, zal FEDRIS je een compensatievergoeding betalen.
  • Als de werkgever weigert of niet reageert binnen de termijn, ben je niet in staat om te werken en zal FEDRIS je een vergoeding betalen die overeenkomt met die voor volledige tijdelijke arbeidsongeschiktheid.

N.B: Als jij het voorstel van FEDRIS weigert en je ziekte verergert, heb je geen recht op een vergoeding.

Als het gaat om een definitieve stopzetting en je accepteert het voorstel van FEDRIS, krijg je een verklaring van het agentschap. Dit heeft 3 mogelijke gevolgen: 

  • Je mag niet meer werken in een baan met dezelfde risico's en je kan hiertoe niet worden gedwongen. 
  • Daarnaast kun je vergoedingen ontvangen. Tijdens de eerste 90 dagen van de stopzetting heb je recht op een forfaitaire vergoeding. Als je kansen om een baan te vinden laag zijn, heb je ook recht op een maandelijkse vergoeding.
  • Het is ook mogelijk om een vergoeding te krijgen gedurende 90 dagen in geval van beroepsheroriëntatie.

N.B: Nogmaals, als je weigert en je gezondheidstoestand verslechtert, heb je geen recht meer op een vergoeding.

Heb je vragen?

Als je nog vragen hebt, aarzel dan niet om binnen 24 uur een consult te reserveren met een advocaat vanaf € 29. Vul daarvoor gewoon dit formulier in op onze homepage.

Je kunt ook al uw vragen stellen aan Mylittlelawyer, een kunstmatige intelligentie die gespecialiseerd is in Belgisch recht en die we hebben ontworpen zodat je binnen enkele seconden gratis antwoorden op je juridische vragen kunt krijgen!

Een juridische vraag?