Uitkering ziekenfonds: ook u heeft er recht op

Wist je dat veel Belgen niet weten wat de uitkering van het ziekenfonds inhoudt, of zelfs dat ze er recht op hebben? Toch kan het een waardevolle hulp zijn in geval van arbeidsongeschiktheid.

Een juridische vraag?

Inhoudsopgave

Waaruit bestaat de uitkering van het ziekenfonds? 

De uitkering van het ziekenfonds is een financiële compensatie die door je ziekenfonds wordt uitbetaald als je niet in staat bent om te werken. Dit kan te maken hebben met een ziekte, invaliditeit, of zwangerschap.

De uitkering van het ziekenfonds helpt je dus om het inkomensverlies te compenseren dat voortvloeit uit je afwezigheid op het werk gedurende deze periode.

Het bedrag van de uitkering hangt af van de reden van de afwezigheid, de duur ervan, het ziekenfonds waarmee je een contract hebt afgesloten, je inkomsten, ... 

Wat zijn de voorwaarden om een uitkering van het ziekenfonds te krijgen? 

De eerste voorwaarde is om aangesloten te zijn bij een Belgische verzekeringsmaatschappij.

Bijvoorbeeld: Je kan bewijzen dat je verzekerd bent bij Partenamut.

Je moet ook aantonen dat je aangesloten bent bij een sociaal verzekeringsfonds en dat je je bijdragen betaalt. 

Vervolgens is het belangrijk om een arts te raadplegen om een medisch attest te krijgen dat je aan je verzekeraar moet geven. Dit zal de reden voor je arbeidsongeschiktheid aangeven. 

Er kunnen je ook gevraagd worden om extra formulieren in te vullen en bepaalde noodzakelijke documenten te verstrekken.

Er kunnen je ook gevraagd worden om extra formulieren in te vullen en bepaalde noodzakelijke documenten te verstrekken. 

Wordt de uitkering van het ziekenfonds maandelijks uitbetaald? 

De uitkering van het ziekenfonds wordt niet noodzakelijk maandelijks uitbetaald. Dit kan periodiek gebeuren.

Bijvoorbeeld: Het kan gaan om een uitbetaling om de 3 maanden. 

Dit hangt af van de aard van de uitkering, je verzekeraar, ... 

Hoe wordt de uitkering van het ziekenfonds berekend?

De berekening van de uitkering van het ziekenfonds is voornamelijk gebaseerd op je salaris. In België bedraagt het 60% van het gemaximeerde bruto salaris voor werknemers. Echter, de situatie kan enigszins verschillen als je werkloos bent. Bijvoorbeeld, gedurende de eerste 6 maanden van arbeidsongeschiktheid zal het bedrag van de uitkeringen worden afgestemd op het bedrag van de werkloosheidsuitkeringen.

En na een jaar van arbeidsongeschiktheid?

Als je arbeidsongeschiktheid langer dan een jaar aanhoudt, kan je uitkering voor arbeidsongeschiktheid overgaan in een uitkering voor invaliditeit. Dit zou kunnen leiden tot een herziening van het bedrag van je uitkering, gebaseerd op nieuwe criteria die zijn vastgesteld door de Belgische wetgeving.

Kun je rekenen op je werkgever?

Sommige werkgevers bieden een gewaarborgd inkomen verzekering aan, die de uitkering voor arbeidsongeschiktheid kan aanvullen. Deze verzekering helpt om het inkomensverlies te verzachten door de uitkering van het ziekenfonds aan te vullen, waardoor deze moeilijke periode iets minder zwaar wordt.

Heb je vragen?

Als je nog vragen hebt, aarzel dan niet om binnen 24 uur een consult te reserveren met een advocaat vanaf € 29. Vul daarvoor gewoon dit formulier in op onze homepage.

Je kunt ook al uw vragen stellen aan Mylittlelawyer, een kunstmatige intelligentie die gespecialiseerd is in Belgisch recht en die we hebben ontworpen zodat je binnen enkele seconden gratis antwoorden op je juridische vragen kunt krijgen!

Een juridische vraag?