De echtscheiding in België: 10 dingen die je absoluut moet weten

divorce
Je hebt de beslissing genomen om een einde te maken aan de huwelijksbanden die je verbinden met je partner. Toch heb je vragen over dit begrip dat echtscheiding is. Je vraagt je ook af welke verschillende procedures zich aanbieden, hun effecten, kosten, duur... We beantwoorden hier al je vragen.

Een juridische vraag?

Inhoudsopgave

Om te beginnen, hoe kan echtscheiding gedefinieerd worden?

Echtscheiding is een juridische procedure die leidt tot de ontbinding van de huwelijksbanden tussen echtgenoten. Hierdoor eindigt het huwelijk en zijn gevolgen.

Let op: Echtscheiding wordt vaak verward met andere begrippen zoals de nietigverklaring van het huwelijk of zelfs feitelijke scheiding.

Het is belangrijk om het onderscheid goed te begrijpen.  

Inderdaad, de nietigverklaring van het huwelijk wordt uitgesproken wanneer het huwelijk is voltrokken in strijd met de wet. Het heeft een retroactief effect, het huwelijk wordt beschouwd als nooit te hebben plaatsgevonden.

Wat betreft de feitelijke scheiding, ontstaat deze door de wil van de echtgenoten om tijdelijk of permanent een einde te maken aan hun samenwoning. In deze situatie blijven de echtgenoten getrouwd en onderworpen aan hun verplichtingen. Er zijn echter uitzonderingen op deze verplichtingen, met name in fiscaal recht.

Om welke redenen kan ik scheiden?

Sinds 2007 kunnen slechts twee redenen worden aangevoerd om een echtscheiding aan te vragen. 

Je kunt wederzijdse toestemming aanvoeren of onherstelbare ontwrichting.

De echtscheiding met wederzijdse toestemming heeft betrekking op de situatie waarin de echtgenoten het eens zijn over het feit van scheiding en de gevolgen daarvan (kinderbewaring, vermogensverdeling, alimentatie, enz.).

Daarentegen, in het geval van een echtscheiding wegens onherstelbare ontwrichting, kunnen de echtgenoten het niet eens worden en moeten ze bewijzen dat het niet langer mogelijk is om de huwelijksband te behouden. 

Dit bewijs kan op elke mogelijke manier worden geleverd. Of het nu gaat om getuigenissen, opnames, foto's of enig ander bewijsmiddel, alle juridische wegen zijn nuttig. Deze aanvraag kan ook worden ingediend na een feitelijke scheiding die langer dan zes maanden heeft geduurd. 

Wat zijn de procedures om te scheiden?

In het geval van een echtscheiding wegens onherstelbare ontwrichting moet een verzoek gezamenlijk met uw echtgenoot worden ingediend, of door een van u beiden afzonderlijk.

In het eerste geval, als je het eens bent over het principe van de scheiding maar niet over de gevolgen ervan, kan de rechter de scheiding uitspreken als het verzoek melding maakt van een scheiding van meer dan 6 maanden. 

In het tegenovergestelde geval bepaalt de rechter een zitting. Als het verzoek eenzijdig is en vergezeld gaat van het bewijs van een scheiding van meer dan een jaar, zal de rechter de scheiding uitspreken; anders bepaalt hij een zitting 

In geval van een echtscheiding met wederzijdse toestemming, moet je bepaalde stappen volgen. Je moet namelijk voorafgaande afspraken onderhandelen, een juridische procedure starten en indien nodig voor de rechtbank verschijnen. Na deze procedure krijg je de uitspraak van de scheiding.

Praat met de juiste
advocaat, rapidement
et pour 29€

Een consultatie plannen

Wat zijn de gevolgen van echtscheiding voor de echtgenoten?

Echtscheiding ontbindt de bestaande banden tussen echtgenoten. 

Zo beëindigt het wederzijdse verplichtingen zoals de plicht tot samenwoning, trouw, en ook de zorg en bijstand. 

Het leidt ook tot de vereffening van het huwelijksvermogensstelsel en de verdeling van het vermogen. 

Wat zijn de andere gevolgen van de echtscheiding?

Het belangrijkste vraagstuk dat moet worden opgelost bij aanwezigheid van minderjarige kinderen, is dat van ouderlijk gezag en kinderbevoogding.

Een ander punt dat voortvloeit uit een echtscheiding is de betaling van alimentatie aan de voormalige echtgenoot of aan de kinderen van het paar.

Wat is de duur van een echtscheidingsprocedure?

In het geval van een echtscheiding met wederzijdse toestemming kan de procedure tussen de 5 en 6 maanden duren als de echtgenoten het eens zijn over alle punten. Wanneer de procedure volgt na een feitelijke scheiding van meer dan 6 maanden, is de duur nog korter en is het niet nodig om voor de rechtbank te verschijnen.
Bij een procedure voor echtscheiding wegens onherstelbare ontwrichting, spreekt de rechtbank de scheiding uit zodra de onherstelbare ontwrichting is vastgesteld.

Wat zijn de kosten van een echtscheidingsprocedure?

De kosten van een echtscheiding zijn niet vastgesteld, ze variëren afhankelijk van elke zaak. Dit omvat eventuele advocaatkosten. Bovendien omvatten de kosten van de scheiding gerechtskosten: deurwaarders- en/of notariskosten, indien van toepassing, en kosten voor het indienen van het verzoek.

Is het mogelijk om te hertrouwen na een echtscheiding?

Het is zeker mogelijk om opnieuw te trouwen na een echtscheiding. 

Belangrijk: Vroeger mocht een vrouw niet hertrouwen voordat er 300 dagen waren verstreken. Deze praktijk is afgeschaft en nu kunnen voormalige echtgenoten hertrouwen zodra de echtscheiding is afgerond.

Is het mogelijk om in beroep te gaan tegen een echtscheidingsbeslissing?

Als de wettelijke procedurevoorwaarden niet zijn nageleefd, kun je binnen een maand na kennisgeving van de uitspraak van de echtscheiding in beroep gaan. Je kunt ook in beroep gaan wanneer jij en je partner uiteindelijk van gedachten veranderen en niet langer willen scheiden. Het Openbaar Ministerie heeft ook het recht om in deze situaties in beroep te gaan. 

Praat met de juiste advocaat, rapidement
et pour 29€

Een consultatie plannen

Heb je vragen?

Als je nog vragen hebt, aarzel dan niet om binnen 24 uur een consult te reserveren met een advocaat vanaf € 29. Vul daarvoor gewoon dit formulier in op onze homepage.

Je kunt ook al uw vragen stellen aan Mylittlelawyer, een kunstmatige intelligentie die gespecialiseerd is in Belgisch recht en die we hebben ontworpen zodat je binnen enkele seconden gratis antwoorden op je juridische vragen kunt krijgen!

Een juridische vraag?