Huurwaarborg: wat is het precies en waarvoor dient het?

Huurwaarborg: wat is het precies en waarvoor dient het?
Wanneer u een woning wilt huren, moet u doorgaans een huurwaarborg ter beschikking van de eigenaar stellen. Wat is het precies? Waarvoor dient deze huurgarantie? Wanneer en hoe krijgt u uw geld terug? Wij leggen u alles uit wat u moet weten over de huurgarantie.

Een juridische vraag?

Inhoudsopgave

Wat is het doel van de huurwaarborg?

De huurwaarborg dient om de verhuurder te dekken tegen mogelijke schade die door de huurder wordt veroorzaakt. De huurder moet vooraf een bedrag betalen aan de verhuurder, dat hem aan het einde van het contract wordt teruggegeven, als alles in orde is.

Voorwaarden van de huurwaarborg

De huurgarantie kan bestaan uit een levering van effecten, aandelen, obligaties of een garantie in contanten.

Bij een waarborgsom in contanten kiest de huurder zelf de betalingswijze.

De huurder kan kiezen voor een specifieke bankrekening, op naam van de huurder (bij een financiële instelling). Er kan ook worden gekozen voor een bankgarantie of het OCMW kan een standaardcontract voor een bankwaarborg afsluiten met een bank voor u.

Inhouden van de huurgarantie

De huurgarantie wordt door de verhuurder ingehouden na het einde van het huurcontract indien de woning met gebreken wordt teruggegeven.

Als ik namelijk een flat terug geef die in verval is geraakt, omdat ik nalatig was bij het onderhoud van de leidingen bijvoorbeeld, kan mijn huisbaas de huurgarantie geheel of gedeeltelijk gebruiken om de hierdoor noodzakelijke reparaties te laten uitvoeren.

De huurwaarborg kan dus worden gebruikt door de verhuurder wanneer er sprake is van schuld of nalatigheid vanwege de huurder. Is de schade echter veroorzaakt door overmacht, door de ouderdom van het pand of is ze het gevolg van normale slijtage, dan is de verhuurder daar zelf voor verantwoordelijk.

Teruggave van de huurwaarborg

De huurwaarborg moet aan de huurder worden teruggegeven wanneer de woning in goede staat wordt teruggegeven.

De verhuurder heeft, na het einde van de huurovereenkomst, een termijn van 2 maanden om de huurwaarborg terug te betalen of vrij te geven (wanneer het om een bankgarantie of geblokkeerde bankrekening gaat bijvoorbeeld).

Onenigheid tussen verhuurder en huurder

Als u met uw verhuurder geen overeenstemming kunt bereiken over de teruggave van de huurwaarborg, kunt u een gerechtelijke procedure of een bemiddelingsprocedure aanspannen bij de vrederechter, in de plaats waar de gehuurde woning zich bevindt.

Heb je vragen?

Als je nog vragen hebt, aarzel dan niet om binnen 24 uur een consult te reserveren met een advocaat vanaf € 29. Vul daarvoor gewoon dit formulier in op onze homepage.

Je kunt ook al uw vragen stellen aan Mylittlelawyer, een kunstmatige intelligentie die gespecialiseerd is in Belgisch recht en die we hebben ontworpen zodat je binnen enkele seconden gratis antwoorden op je juridische vragen kunt krijgen!

Een juridische vraag?