Het huurcontract voor hoofdverblijfplaats in Brussel: 5 dingen die je moet weten.

Le contrat de bail de résidence principale
Binnenkort huurder van een appartement of een huis? Voordat je je verhuisdozen gaat inpakken, zijn hier 5 dingen die je absoluut moet weten over het huurcontract voor hoofdverblijfplaats in Brussel.

Een juridische vraag?

Inhoudsopgave

De verplichting van de verhuurder om informatie te verstrekken.

Voorafgaand aan het ondertekenen van het contract, moet de verhuurder de huurder een aantal elementen verstrekken, namelijk:

 • De beschrijving van de woning.
 • Het bedrag van de huur en de kosten.
 • Het al dan niet aanwezig zijn van water-, gas- en elektriciteitsmeters.
 • De opsomming en schatting van de kosten voor rekening van de huurder.
 • Het energieprestatiecertificaat (EPC).
 • De beheerswijze van het gebouw.

De vorm en de verplichte vermeldingen van het huurcontract.

Ten eerste, het Brussels Woningcode geeft aan dat de huurovereenkomst voor bewoning schriftelijk moet worden opgesteld.

Bovendien moet dit geschreven document een reeks elementen bevatten:

 • De identificatie van de partijen
 • De datum van de huurovereenkomst
 • Het doel van de huurovereenkomst: Het eigendom correct identificeren (grootte, adres, verdieping, kelder, ...).

Let op dat als u de huurovereenkomst mondeling hebt afgesloten, u op elk moment de andere partij kunt verplichten om het schriftelijk op te stellen of de huurovereenkomst aan te vullen.

Als de andere partij zich niet binnen acht dagen houdt aan uw verzoek, kunt u het bevoegde gerecht vragen om de tegenpartij te dwingen om zich te houden aan uw verzoek, of zelfs om rechtstreeks de huurovereenkomst en de inhoud ervan vast te stellen of aan te vullen. In dit laatste geval kan het vonnis dienen als schriftelijke huurovereenkomst.

De verplichte bijlage bij de huurovereenkomst.

De huurcontracten die vanaf 1 januari 2018 zijn afgesloten, moeten verplicht een bijlage bevatten die je kunt vinden op de website van Brussel Huisvesting.

Deze bijlage bevat een reeks vermeldingen, waaronder:

 • De indexatie
 • De mogelijkheden voor herziening van de huur 
 • De regels met betrekking tot huurherstellingen

L’enregistrement du contrat de bail

De verhuurder moet het huurcontract verplicht registreren binnen een termijn van twee maanden na het sluiten van het contract.

Als het huurcontract niet is geregistreerd, kan dit leiden tot bepaalde belangrijke gevolgen.

Als voorbeeld, kan de huurder het contract beëindigen zonder opzegtermijn en zonder een vergoeding te betalen. Echter, voor het einde van het contract, moet de huurder de verhuurder aanmanen om tot registratie over te gaan.

Opgelet, het niet-registreren van de huurovereenkomst kan ook gevolgen hebben voor de huurder, vooral in geval van verkoop van het goed tijdens de huurperiode. Daarom moet de huurder ervoor zorgen dat de huurovereenkomst geregistreerd wordt. En als de verhuurder dit niet doet, kan de huurder zelf de registratie in zijn plaats uitvoeren.

Je kunt zelf controleren of je huurcontract is geregistreerd via MyMinfin.

De plaatsbeschrijving bij intrede

De partijen van het contract moeten verplicht samen de gedetailleerde plaatsbeschrijving opstellen die bij het geschreven huurcontract wordt gevoegd. Dit dient te gebeuren zolang de lokalen nog onbezet zijn of anders tijdens de eerste maand van bezetting. Anders kan de huurder niet bewijzen dat de elementen die hij aan de plaatsbeschrijving wil toevoegen aanwezig waren bij zijn intrede in de lokalen.

Als de verhuurder of de huurder die om het opstellen van een plaatsbeschrijving vraagt geen antwoord krijgt van de andere partij, is het voorzien dat hij zijn verzoek aan een vrederechter kan voorleggen, zodat deze een deskundige aanwijst.

Opdat de plaatsbeschrijving geldig zou zijn, moet deze:

– Opgemaakt in aanwezigheid van de verhuurder en de huurder
Gedetailleerd (een clausule die zegt "gebouw in goede staat" is niet voldoende)
Gedateerd en ondertekend

Tenslotte, als de woning een individuele meter heeft, zal er een opname van de indexen van het verbruik moeten worden gemaakt en het nummer en de identificatiecode van de meter moeten worden aangegeven.

Er bestaat een standaardmodel voor de plaatsbeschrijving bij intrek voorgesteld door de Brusselse autoriteiten, waarin we een lijst vinden met de minimaal te controleren punten.

Bij afwezigheid van een plaatsbeschrijving, wordt verondersteld dat de huurder het gehuurde goed heeft ontvangen in dezelfde staat als waarin het zich bevindt bij vertrek. Hij is dus niet verantwoordelijk voor enige schade, tenzij de verhuurder het tegendeel bewijst.

Voor meer informatie over dit onderwerp nodigen wij u uit om ons artikel over de plaatsbeschrijving bij in- en uittreding te lezen in het kader van een huurcontract voor de hoofdverblijfplaats.

Heb je vragen?

Als je nog vragen hebt, aarzel dan niet om binnen 24 uur een consult te reserveren met een advocaat vanaf € 29. Vul daarvoor gewoon dit formulier in op onze homepage.

Je kunt ook al uw vragen stellen aan Mylittlelawyer, een kunstmatige intelligentie die gespecialiseerd is in Belgisch recht en die we hebben ontworpen zodat je binnen enkele seconden gratis antwoorden op je juridische vragen kunt krijgen!

Een juridische vraag?